Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

NEO-ANGIN spray 30ml  

NEO-ANGIN SPRAY 30ml - momentálne nedostupný, nie je skladom

35445

Momentálne nedostupný, nie je skladom

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


4,40 € s DPH

4,00 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

neo-angin spray

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

1 ml roztoku obsahuje:

Liečivá:

Dichlorobenzenmethanolum 14,58 mg

Amylmetacresolum 2,92 mg

Levomentholum 0,87 mg

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Roztok na rozprašovanie.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Sprej na dezinfekciu orálnej a faryngeálnej dutiny pri bolestiach hrdla, pri zachrípnutí, kataroch, prechladnutí, angíne, zápaloch sliznice ústnej dutiny a ďasien.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Po odstránení sprejového uzáveru sa roztok aplikuje do ústnej dutiny 2-krát stisnutím trysky (1 dávka). Počas aplikácie je potrebné zadržať dych. Aplikáciu lieku môžeme zopakovať až 6-krát denne.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Nevhodný pre deti do 12 rokov, pri alergii na ktorúkoľvek zložku lieku a pri chronickej atrofickej faryngitíde.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Nie sú známe.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Pri perorálnom podávaní nie sú známe interakcie s týmto liekom.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Údaje nie sú známe.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nie sú známe údaje o vplyve lieku na vedenie vozidla alebo obsluhu strojov.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie na niektorú zložku lieku.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nie sú známe prípady predávkovania týmto liekom.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Otorinolaryngologikum, antiseptikum.

ATC kód: R02AA

 

Neo-angin sprayje účinný proti takmer všetkým gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériám, ktoré sa vyskytujú v orálnej a faryngeálnej dutine, ako aj proti hubám a kvasinkám. Je potrebné zdôrazniť výnimočne rýchly baktericídny účinok. Okrem antiseptického účinku levomentol zmierňuje bolesť a znižuje sekréciu slizníc. Liek zároveň zmierňuje zápalové katarálne infekcie v ústach a hrdle. Dobre sa znáša a má príjemnú chuť. Na základe dlhodobých skúseností sa opakovaným užívaním lieku neznižuje citlivosť mikroorganizmov voči lieku.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Aktívne zložky roztoku neo-angin spray na rozprašovanie rozpustené v ústach, vo zvýšenej miere adherujú k mukóznym membránam, a tým vyvolávajú dlhodobý účinok.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Kombinácia liečiv nemá známe špecifické riziká.

Výsledky štúdií s dichlórobenzénmetanolom a amylmetakrezolom naznačujú, že obidve antiseptiká, jednotlivo alebo v kombinácii nemajú toxické ani mutagénne vlastnosti. Toxikologické štúdie s dichlórobenzénmetanolom a amylmetakrezolom nepreukázali mutagénny potenciál. Z hľadiska nízkeho obsahu liečiv obsiahnutých v roztoku a vysokých hodnôt LD50 liek nepredstavuje žiadne riziko poškodenia zdravia pri správnom užívaní. Levomentol je dostatočne známym netoxickým a neškodným liečivom. V testoch reprodukčnej toxicity levomentol nevykazoval teratogénne a embryotoxické riziko. Hodnotenie rizika a prínosu kombinácie uvedených liečív je pozitívne a vhodné na účelnú liečbu uvedených indikácií.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Anisi stellatiaetheroleum, menthae piperitae aetheroleum, ethanolum 96 % (menej než 100 mg v jednej dávke), propylenglycolum.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Sklenená fľaša s mechnickým rozprašovačom

Obsah: 15 ml alebo 30 ml roztoku na rozprašovanie.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Divapharma GmbH

Berlín Nemecko

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

69/0903/94-S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

 

29.12.1994

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

September 2011

 

 

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

NEO-ANGIN SPRAY 30ml - momentálne nedostupný, nie je skladom

NEO-ANGIN SPRAY 30ml - momentálne nedostupný, nie je skladom

Momentálne nedostupný, nie je skladom

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop