Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Strepsils Plus 16 past.  

Strepsils PLUS pas ord 1x24

44219

Zmierňujú bolesť a opuchy hrdla pri angíne.

Viac detailov

6,00 € s DPH

6,00 € bez DPH

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

Strepsils PLUS

tvrdé pastilky

amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol, lidokaíniumchlorid

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Strepsils Plus obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára.

- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Strepsils Plus a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Strepsils Plus

3. Ako užívať Strepsils Plus

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils Plus

6. Ďalšie informácie

 

 

1. ČO JE STREPSILS PLUS A NA ČO SA POUŽÍVA

 

Strepsils Plus je otorinolaryngologikum, lokálne antiseptikum dutiny ústnej a hltanu.

 

Strepsils Plus je kombinovaný liek. Obsahuje dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie spôsobujúce bolesti hrdla a zápaly ústnej dutiny. Lidokaín zmierňuje bolesť miestnym tlmivým pôsobením na nervové zakončenia v tkanivách.

 

Strepsils Plus sa používa pri liečbe zápalových ochorení dutiny ústnej a hltanu (bolesti hrdla, zachrípnutie, afty, zápal ďasien).

 

Pastilky Strepsils Plus môžu užívať dospelí a deti od 12 rokov.

 

 

2. SKÔR AKO UŽIJETE STREPSILS PLUS

 

Neužívajte Strepsils Plus:

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol, lidokaíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Strepsils Plus;

- keď ste tehotná alebo dojčíte.

 

Liek nie je určený deťom do veku 12 rokov.

 

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Strepsils Plus:

Ak pretrvávajú príznaky ochorenia dlhšie ako 5 dní alebo sa objavuje zvýšená teplota, bolesť hlavy, nevoľnosť alebo vracanie, poraďte sa so svojím lekárom.

 

Používanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Účinky lieku Strepsils Plus a účinky ďalších liekov užívaných na liečbu zápalových ochorení dutiny ústnej a hltanu sa môžu navzájom ovplyvňovať. O vhodnosti užívania lieku súbežne s týmito liekmi sa poraďte s lekárom.

 

Tehotenstvo a dojčenie:

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

Dôležité informácie o niektorých zložkách Strepsils Plus:

Liek obsahuje sacharózu a glukózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo máte cukrovku, kontaktujte ho pred užitím tohto lieku.

 

 

3. AKO UŽÍVAŤ STREPSILS PLUS

 

Vždy užívajte Strepsils Plus presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

Dospelí a deti nad 12 rokov: pastilky sa cmúľajú alebo nechajú voľne rozplynúť v ústach.

 

Pastilky sa môžu užívať každé 2 až 3 hodiny. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 8 pastiliek.

 

Liek nie je určený na dlhodobú liečbu, nemá sa užívať dlhšie ako 5 dní.

 

Ak užijete viac Strepsils Plus, ako máte:

Pri predávkovaní, ktoré je vzhľadom k charakteru lieku veľmi nepravdepodobné, alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.

 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

 

Tak ako všetky lieky, aj Strepsils Plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Liek je zvyčajne dobre znášaný, výnimočne sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ktoré sa môžu prejavovať ako kožná vyrážka alebo pocit pálenia v ústach.

 

Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií prestaňte liek užívať a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

 

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

5. AKO UCHOVÁVAŤ STREPSILS PLUS

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

Uchovávajte pri teplote do 25 C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

 

Nepoužívajte Strepsils Plus po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

 

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Čo Strepsils Plus obsahuje:

- Liečivá sú amylmetakrezol 0,6 mg; dichlórbenzénmetanol 1,2 mg a lidokaíniumchlorid 10,0 mg, čo zodpovedá 8,1 mg lidokaínu.

- Ďalšie zložky sú jednoduchý sirup, roztok glukózy, kyselina vínna, dihydrát sodnej soli sacharínu, levomentol, silica mäty piepornej, badyánová silica, chinolínová žlť (E 104), indigokarmín (E 132).

 

Ako vyzerá Strepsils Plus a obsah balenia:

Zelenomodré okrúhle tvrdé pastilky s charakteristickou vôňou, s vyrazeným „S“ na oboch stranách.

 

Balenie obsahuje 8, 10, 12, 16, 20 alebo 24 tvrdých pastiliek v blistri.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Slough, Veľká Británia.

 

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham, Veľká Británia.

 

Ďalšie informácie o tomto prípravku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel.: +420 227 110 141

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Strepsils PLUS pas ord 1x24

Strepsils PLUS pas ord 1x24

Zmierňujú bolesť a opuchy hrdla pri angíne.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop