Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Ibalgin krém crm 1x100 g (tuba Al)

77958

Reumatické aj nereumatické bolestivé stavy pohybového ústrojenstva.

Viac detailov

4,18 € s DPH

4,18 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Ibalginkrém

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Ibuprofenum 1,5 g v 30 g krému alebo 2,5 g v 50 g krému alebo 5 g v 100 g krému.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálny krém

Takmer biely krém.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Miestne prejavy akútnych a chronických foriem reumatických ochorení zápalového pôvodu, bolestivé stavy pri osteoartróze, povrchový zápal žíl, liečba zápalov šliach a svalových úponov, liečba poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú pomliaždenia, podvrtnutie kĺbu, opuchy, poranenia mäkkých častí kĺbov.

Vzhľadom na bezpečnosť podania sa krém môže aplikovať aj deťom.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dospelí, deti a mladiství si na postihnuté miesto 3 až 4-krát denne nanášajú 4 - 10 cm dlhý prúžok krému, ktorý si ľahko vtierajú. Pri rozsiahlych a bolestivých krvných výronoch sa spočiatku môže miesto ošetrené krémom prekryť nepriedušným obväzom. Pri silných bolestiach je vhodné doplniť liečbu celkovým podaním tabliet s obsahom ibuprofénu.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Liek sa nesmie používať pri precitlivenosti na ibuprofén alebo na niektorú súčasť krémového základu, ďalej u pacientov s náchylnosťou na astmatický záchvat, žihľavku alebo alergickú nádchu po podaní kyseliny acetylsalicylovej či niektorých protizápalových liečiv.

Nesmie sa používať na otvorené rany, na sliznice a do očí.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek sa nesmie aplikovať na porušený povrch kože, na sliznice a do očí.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Interakcie nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Aj keď sa ibuprofén vstrebáva z krému minimálne, v gravidite a počas laktácie sa liek môže používať krátkodobo v opodstatnených indikáciách s výnimkou posledného trimestra gravidity z dôvodu možného ovplyvnenia priebehu pôrodu.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Pozornosť nie je ovplyvnená.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

U citlivých pacientov môže dôjsť k lokálnemu podráždeniu kože, ktoré sa prejavuje napr. ako pálenie, svrbenie, začervenanie a kožné erupcie.

 

4.9 Predávkovanie

 

Doposiaľ sa nepozorovalo.

Ak malé dieťa náhodne požije väčšie množstvo lieku, môže dôjsť k nevoľnosti a vracaniu. Vhodné je vracanie podporiť alebo vyvolať.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

FARMAKOTERAPETICKÁ SKUPINA: Antireumatikum, antiflogistikum, analgetikum.

ATC kód: M02AA13 - Nesteroidné antiflogistiká na lokálnu aplikáciu - ibuprofén.

 

Ibuprofén, derivát kyseliny propiónovej, je nesteroidné antireumatikum s dobrým analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom. V nižších dávkach pôsobí analgeticky, vo vyšších protizápalovo. Protizápalový účinok je daný inhibíciou cyklooxygenázy s nasledujúcou inhibíciou biosyntézy prostaglandínov. Zápal je zmierňovaný znížením uvoľňovania mediátorov zápalu z granulocytov, bazofilov a žírnych buniek. Ibuprofén znižuje citlivosť ciev voči bradykinínu a histamínu, ovplyvňuje produkciu lymfokínov v T lymfocytoch a potláča vazodilatáciu. Tlmí tiež agregáciu krvných doštičiek.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Po aplikácii na kožu sa ibuprofén dobre vstrebáva do podkožných tkanív. Maximálne hladiny ibuprofénu po topickej dávke 250 mg v 5 g krému sa pohybovali okolo priemernej hodnoty 100 ng/ml. To predstavuje okolo 0,5% vrcholovej koncentrácie po porovnateľnej perorálnej dávke ibuprofénu, malá časť liečiva preniká do systémovej cirkulácie.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Akútna toxicita ibuprofénu: LD50 u myši je pri perorálnom podaní 800 mg/kg a pri intraperitoneálnom podaní 320 mg/kg. LD50 u potkana je pri perorálnom podaní 1 600 mg/kg a pri subkutánnom podaní 1 300 mg/kg.

Pri lokálnej aplikácii krému s obsahom ibuprofénu 250 mg/5 g dosahovali u ľudí maximálne hladiny v krvi 100 ng/ml ibuprofénu, čo svedčí o bezpečnosti lieku.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Adeps solidus, triglycerida saturata media, alcohol cetylstearylicus, alcoholes (C12 -C16) oxyethylenata, monoglycerida saturata longa, carbomerum, trolaminum, methylparabenum, propylparabenum, propylenglycolum, aqua purificata

 

6.2 Inkompatibility

 

Ibuprofén je kompatibilný s väčšinou chemických látok. Zvolený krémový základ napomáha optimálnej absorpcii liečiva. Krém sa neodporúča riediť alebo miešať s iným masťovým základom.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

2 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

V suchu, pri teplote do 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Druh obalu: Hliníková tuba, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30 g alebo 50 g alebo 100 g krému.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Len na vonkajšie použitie.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

29/0051/02-S

 

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

28.03.2002

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Jún 2009

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Ibalgin krém crm 1x100 g (tuba Al)

Ibalgin krém crm 1x100 g (tuba Al)

Reumatické aj nereumatické bolestivé stavy pohybového ústrojenstva.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop