Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

TRAUMEEL S masť 50g  

Traumeel S ung 50 g

66908

5,95 € s DPH

5,95 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Traumeel S

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

100 g masti obsahuje:

Arnica montana D3 1,5 g

Calendula officinalis Ø 0,45 g

Hamamelis virginiana Ø 0,45 g

Echinacea angustifolia Ø 0,15 g

Echinacea purpurea Ø 0,15 g

Chamomilla recutita Ø 0,15 g

Bellis perennis Ø 0,1 g

Symphytum officinale D4 0,1 g

Hypericum perforatum D6 0,09 g

Achillea millefolium Ø 0,09 g

Aconitum napellus D1 0,05 g

Atropa belladonna D1 0,05 g

Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g

Hepar sulfuris D6 0,025 g.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

  1. LIEKOVÁ FORMA

 

Masť.

Masť biela, mäkká, slabého charakteristického zápachu.

 

Homeopatický liek.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Stimulácia vlastných liečivých mechanizmov organizmu pri rôznych športových poraneniach a úrazoch ako sú narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, krvné podliatiny, opuchy kĺbov, krvné výrony do kĺbov a pod. Pooperačné a potraumatické edémy a opuchy mäkkých tkanív. Zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy rôznych orgánov a tkanív, najmä podporného a pohybového aparátu (tendovaginitídy, styloitídy, epicondilitídy, burzitídy, periarthritis humeroscapularis, artrózy bedrových, kolenných aj malých kĺbov). Zápaly ďasien, hnisanie zubných vačkov, paradentóza.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Masť Traumeel S sa nanáša ráno a večer na postihnuté miesta (aj na povrchové plošné oderky). Podľa potreby sa môže aplikovať častejšie, prípadne sa postihnuté miesto môže prekryť obväzom.

Po ústupe ťažkostí sa masť nanáša zriedkavejšie.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, najmä na arniku a zložnokveté rastliny.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Masť Traumeel S sa nesmie nanášať na veľké plochy.

 

Pri dlhodobom, neindikovanom užívaní homeopatík sa môžu prejaviť funkčné symptómy skúšky lieku (symptómy obrazu lieku).

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Pre tento liek nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidite a dojčení. Pre zriedené homeopatické substancie, ktoré obsahuje tento liek, nie sú známe žiadne škodlivé účinky na graviditu a laktáciu. Doposiaľ neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Liek Traumeel S masť nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

V ojedinelých prípadoch sa po aplikácii masti Traumeel S  môžu vyskytnúť lokálne alergické kožné reakcie (zápaly kože).

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatiká

ATC-kód: V03AX

 

Viaczložkový homeopatický liek sa používa na stimuláciu vlastných obranných mechanizmov pri konkrétnom komplexe symptómov určitého ochorenia. Liečebný účinok jednotlivých zložiek homeopatického lieku je založený na princípe podobnosti príznakov choroby a homeopatika. Pre meranie účinku homeopatického lieku nemožno použiť kritérium farmakologického účinku, ani sledovanie hladiny v organizme.

Princíp podobnosti: Proti komplexu symptómov choroby sa použije homeopatický liek schopný vyvolať u zdravého človeka symptómy čo najpodobnejšie, ktoré sú pre každý liek špecifické (telesné aj duševné).

Princíp riedenia - potenciácia: príprava stupňovitého zrieďovania kvapalného (dilúcie) a rozteru tuhého (triturácie) koncentrátu podľa homeopatickej prevádzkovej techniky. Každý stupeň potenciácie sa spravidla pripravuje v decimálnom (D) alebo centezimálnom (C) pomere. Počet stupňov potenciácie určuje v označení stupeňzriedenia, napr. D4, C15 (resp. 15CH, znamená pätnásty stupeň potenciácie v centezimálnom Hahnemannovom systéme). Dynamizácia je mechanický proces, ktorý nasleduje po každom stupni potenciácie.

Modality: podmienky, pri ktorých sa stav alebo symptómy pacienta zhoršujú a zlepšujú.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Alcoholum cetylstearylicus emulsificans, Paraffinum liquidum, Vaselinum album, Aqua purificata, Ethanolum 96 %.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Kovová tuba (vrstvený hliník) so skrutkovacím uzáverom z umelej hmoty, papierová škatuľa s označením „Homeopatický liek“, písomná informácia pre používateľov.

 

Veľkosť balenia: 50 g, 100 g

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg Straße 2-4

D-76532 Baden-Baden

Nemecko

Tel.: +49-7221/501 00

Fax: +49-7221/501 210

E-mail: info@heel.de

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0054/93-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

31.5.1993

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

August 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Traumeel S ung 50 g

Traumeel S ung 50 g

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop