Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

CALGEL (gel dnt 1x10 g)  

Calgel gel dnt 1x10 g

59510

Calgel (gel dnt 1x10 g) , gél sa používa na odstránenie bolestí spôsobených prerezávaním zubov u detí a upokojuje ďasná dieťaťa. Taktiež má mierne antiseptické účinky.Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


3,78 € s DPH

3,15 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. Názov Lieku

 

Calgel

 

 

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

1 g zubného gélu Calgel obsahuje:

lidocaini hydrochloridum monohydricum 3,3 mg,

cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,0 mg.

 

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

 

 

3. Lieková forma

 

Zubný gél.

 

Opis lieku: žltohnedý gél s charakteristickou vôňou, homogénneho vzhľadu.

 

 

4. Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Calgel je určený na zmiernenie bolesti spôsobenej pri prerezávaní zubov, na upokojenie bolestivých ďasien dieťaťa.

 

Calgel má tiež mierne antiseptické účinky.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Liek Calgel je určený pre dojčatá od 5 mesiacov.

 

Calgel je určený na topickú aplikáciu na postihnuté ďasná.

 

Malé množstvo gélu, približne 7,5 mm, vytlačte na čistý koniec prsta a jemne vtierajte do postihnutého ďasna. V prípade potreby opakujte po 20 minútach, celkovo až 6 aplikácií za jeden deň.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Odporúčané dávky nemajú byť prekročené.

 

Pacienti so zriedkavým dedičným ochorením, nazývaným intolerancia fruktózy, nemajú tento liek používať.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Doteraz nie sú známe interakcie zubného gélu Calgel s inými liekmi. .Boli hlásené liekové interakcie medzi intravenózne podanými liečivami lidokaínom a perorálnym prokaínamidom, perorálnym fenytoínom samostatne alebo v kombinácii s fenobarbitalom, primidónom alebo karbamazepínom, perorálnym propranololom a kálium nešetriacimi diuretikami, vrátane bumetanidu, furosemidu a tiazidu. Tieto účinky nie sú pravdepodobne pre používanie zubného gélu Calgel relevantné.

 

4.6 Gravidita a laktácia

 

Netýka sa.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Netýka sa.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Ak je liek Calgel správne používaný, nemali by sa nežiaduce účinky vyskytnúť.

V jednotlivých prípadoch však boli po lokálnej injekcii hlásené prejavy hypersenzitivity na lidokaínhydrochlorid u dospelých a detí od 12 rokov. Hypersenzitivita sa v týchto prípadoch prejavovala lokálnymi edémami s dýchacími problémami miernej závažnosti alebo generalizovanou vyrážkou.

 

Rumanček, minoritná súčasť herbálnej prísady upravujúcej chuť, môže byť príčinou alergických reakcií. Prejavy hypersenzitivity na rumanček sa obvykle manifestujú dýchacími ťažkosťami u atopických jedincov. Boli popísané anafylaktické reakcie u jedincov požívajúcich bylinné prípravky s obsahom rumančeka. U citlivých jedincov sa môžu vyskytovať pozitívne kožné reakcie pri používaní prípravkov obsahujúcich rumanček.

 

V prípade výskytu akýchkoľvek neočakávaných nežiaducich účinkov musí byť ukončené používanie lieku a je nutná porada s lekárom.

 

4.9 Predávkovanie

 

Príznaky:

Nadmerná lokálna aplikácia lieku Calgel sa môže prejaviť známkami poruchy funkcie hltanu s následnou poruchou prehĺtania. Táto príhoda bola hlásená u dospelého, ktorý kloktal a prehltol 5 ml 2 % roztoku lidokaíniumhydrochloridu (čo odpovedá 100 mg lidokaínu). Dávka však odpovedá jednotlivej dávke 5,4 g zubného gélu Calgel prepočítanej na odpovedajúci povrch tela a povrch hltana u dieťaťa od 3 mesiacov. Je veľmi nepravdepodobné, a to i pri nesprávnom použití (príliš častej alebo nadmernej aplikácii) lieku Calgel, že môže byť dosiahnutá taká koncentrácia lidokaíniumhydrochloridu alebo cetylpyridíniumchloridu, ktorá môže vyvolať klinicky významné toxické účinky.

 

V prípade predávkovania je potrebné ukončiť používanie lieku a konzultovať s lekárom vzniknutú situáciu.

 

 

5. Farmakologické vlastnosti

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Stomatologikum, iné lieky na lokálnu liečbu v dutine ústnej.

ATC kód: A01AD11

 

Lidokaín je lokálne anestetikum na miestnu aplikáciu..

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Neboli skúmané.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Predklinické údaje okrem údajov uvedených v ostatných bodoch SmPC nie sú k dispozícii.

 

6. Farmaceutické informácie

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

roztok sorbitolu 70 %

xylitol

etanol 96 %

glycerol

hyetelóza

hydrogénoricínomakrogol 2000

lauromakrogol 450

makrogol 300

sodná soľ sacharínu

levomentol

bylinková aróma

karamel

citrónan sodný

monohydrát kyseliny citrónovej

čistená voda

 

6.2 Inkompatibility

 

Neuvádza sa.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Lakovaná hliníková tuba so šraubovacím uzáverom s plastickej hmoty, škatuľka.

 

Veľkosť balenia: 10 g.

 

6.6 Pokyny na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Všetok nepoužitý liek alebo odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

 

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

McNeil Products Ltd c/o Johnson & Johnson Limited

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG

Veľká Británia

 

 

8. registračné Číslo

 

95/0346/00-S

 

 

9. Dátum PRVEJ registrácie/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

31.10.2000

 

 

10. Dátum revízie textu

 

Júl 2009

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Calgel gel dnt 1x10 g

Calgel gel dnt 1x10 g

Calgel (gel dnt 1x10 g) , gél sa používa na odstránenie bolestí spôsobených prerezávaním zubov u detí a upokojuje ďasná dieťaťa. Taktiež má mierne antiseptické účinky.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (26)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop