Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

STODAL sirup 200ml  

STODAL sirup 200ml

60073

Sirupy a suspenzie na vnútorné použitie.

Viac detailov

5,18 € s DPH

5,18 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

STODAL

sirup

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá: 100 g sirupu obsahuje:

Pulsatilla (Poniklec lúčny) 6 CH……………………………………………..0,95 g

Antimonium tartaricum (Vinan antimonito draselný) 6 CH……………….. 0,95 g

Rumex crispus (Štiav kučeravý) 6 CH ……………………………………... 0,95 g

Myocarde (Srdce) 6 CH……………………………………………………...0,95 g

Bryonia (Posed biely) 3 CH………………………………………………….0,95 g

Coccus cacti (Červec nopálový) 3 CH……………………………………… 0,95 g

Ipecacuanha (Uragoga pravá) 3 CH ……………………………………….. 0,95 g

Spongia tosta (Hubka umývacia) 3 CH ………………………………….. 0,95 g

Sticta pulmonaria (Jamkatec pľúcny) 3 CH………………………………… 0,95 g

Drosera MT (Rosička okrúhlolistá–materská tinktúra).. ………………….. 0,95 g

Polygala sirup…………………………………………................................ 19,00 g

Tolu sirup……………………………….……………................................. 19,00 g

 

 

Liehový extrakt z celej čerstvej rozkvitnutej rastliny Pulsatilla vulgaris Mill., čerstvého koreňa rastliny Rumex crispus L., koreňa rastliny Bryonia dioica Jacq., koreňa rastliny Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich., vyžíhanej kostry živočíšnej huby Spongia officinalis L., sušeného lišajníka Sticta pulmonaria Ach., chemickej zlúčeniny vínan antimonito-draselný, liehový extrakt zo srdcového svalu, sušeného hmyzu Coccus cacti L., celej rastliny Drosera rotundifolia L.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Sirup.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku Stodal sirup pôsobí pri symptomatickej liečbe

kašľa.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Perorálne užitie.

Deti do 11 rokov: 5 ml pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne

Dospelí a mladiství (11 až 18 rokov): 15 ml pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Nie sú známe.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharózy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

Liek obsahuje etanol. Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou.

 

Jednadávka pre dospelých (15 ml) obsahuje 11,25 g sacharózy a 0,2 g etanolu.

Jedna dávka pre deti (5 ml) obsahuje 3,75 g sacharózy a 0,065 g etanolu.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nie sú známe.

 

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

STODAL sirup nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Nie sú známe.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

ATC kód: V03AX

 

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Nie sú aplikovateľné pri perorálnom použití.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Nie sú známe žiadne výsledky.

 

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Saccharum tostum, sirupus simplex, acidum benzoicum , ethanolum 96%.

 

6.2 Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

5 rokov

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od 15 °C do 25 °C.

Chráňte pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Fľaštička z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov, 200 ml sirupu a odmerka.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek treba vrátiť do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 SAINTE FOY LES LYON

FRANCÚZSKO

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

93/0700/92-CS

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE :

 

Dátum prvej registrácie: 14.októbra 1992

Neobmedzená platnosť registrácie.

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Január 2012

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

STODAL sirup 200ml

STODAL sirup 200ml

Sirupy a suspenzie na vnútorné použitie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop