Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

BALMANDOL olej 225ml  

BALMANDOL olej sol der 1x225 ml

07399

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


6,00 € s DPH

5,00 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Balmandol olej

Dermálny roztok

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

2.1 Všeobecný opis

 

Popis lieku: číry, jemne nažltlý, olejový roztok charakteristického zápachu.

 

2.2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

1 g roztoku obsahuje 300 mg oleum amygdalae a 693 mg paraffinum perliquidum.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Dermálny roztok.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Atopická dermatitída, chronický ekzém iného druhu, neurodermatitída, sebostáza, precitlivená a suchá pokožka dojčiat a malých detí, starecká koža, psoriáza, ichtyóza.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Stanovené množstvo oleja sa naleje do kúpeľa a rozmieša. Odporúčané množstvo lieku pre celkový kúpeľ je 15-30 ml, pre celkový kúpeľ dojčiat 5-10 ml.

Balmandol olej je možné použiť i ako kožný olej, napr. po osprchovaní na vlhkú pokožku.

Doba liečebného kúpeľa je 10-15 minút pri odporúčanej teplote vody 35 C (uvedenú teplotu vody nie je nutné dodržať). Po kúpeli sa odporúča kožu osušiť ľahkými dotykmi uterákom (nie trením).

Kúpeľ je vhodné uskutočňovať 2-3 krát týždenne.

Pred liečebným olejovým kúpeľom sa odporúča uskutočniť očistný kúpeľ - nikdy v opačnom poradí. Po liečebnom kúpeli by sa nemali používať telové šampóny a mydlo.

 

4.3 Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na mandľový, parafínový olej alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Po kúpeli je potrebné vaňu umyť koncentrovaným (neriedeným) čistiacim prostriedkom, pretože hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Balmandol olej môže nepriaznivo ovplyvniť vstrebávania iného dermatologika, preto sa odporúča použiť iné lokálne lieky v časových odstupoch.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

 

Liek sa môže používať aj v gravidite a počas laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Netýka sa.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Balmandol olej sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť prejavy precitlivenosti. Tieto prejavy vymiznú čoskoro po vynechaní lieku.

 

4.9 Predávkovanie

 

Nie je známe.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Dermatologikum, ATC kód: D02AC

 

Plávajúci kúpeľ – floating bath – Balmandol olej sa nevmieša do objemu vane, ale zostáva na vodnej hladine.

Hydratácia – pokožka zvlhčená kúpeľom na seba pri prechode cez vrstvu lieku Balmandol olej rovnomerne „natiahne“ olej a voda sa z pokožky neodparuje. Oklúziou, resp. znížením transepidermálnej straty vody hydratuje pokožku.

Premastenie – Balmandol olej, vďaka svojim galenickým vlastnostiam, umožňuje premastiť pokožku niekoľkonásobne intenzívnejšie ako podobné lieky.

Mandľový olej a vitamín E – Balmandol olejobsahuje mandľový olej, vyznačujúci sa významným podielom esenciálnych mastných kyselín. Prírodný tokoferol pridaný do oleja pôsobí v lipofilnom prostredí antioxidatívne a chráni labilné dvojité väzby esenciálnych mastných kyselín.

Bez emulgátorov – Emulgátory v emulzných typoch olejov umožňujú ich „vmiešanie“ do objemu vody vo vani. Takto nastáva zriedenie oleja v kúpeli až na 0,02 %. Balmandol olej nemá emulgátory, zostáva nezriedený v tenkej vrstve na vodnej hladine, vďaka minimálnemu množstvu rozťahujúcich látok. Balmandol olej sa môže preto natrieť i priamo na pokožku.

Hypoalergénny – Balmandol olej neobsahuje žiadne konzervačné látky a známe alergény.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Oleje rôzneho pôvodu majú v závislosti od koncentrácie odlišnú afinitu ku koži. Zistilo sa, že na keratín sa silnejšie viažu minerálne oleje s vyššou koncentráciou a rastlinné oleje s nižšou koncentráciou. Pre optimálnu adhéziu treba použiť zmes minerálneho a rastlinného oleja a to vo vhodnom pomere. Balmandol olej má tento optimálny pomer parafínu a mandľového oleja 7:3.

V lieku Balmandol olej je použitý za studena lisovaný mandľový olej. Mandľový olej sa vyznačuje stredne silnou schopnosťou penetrácie do kože a vysokým podielom esenciálnych, viackrát nenasýtených mastných kyselín (15-20 %). Hlavný podiel tvorí kyselina linolová a linolénová.

Balmandol olej neobsahuje žiadne emulgačné substancie. Namiesto emulgátorov obsahuje totiž malé množstvo (0,2 %) povrchovo aktívnych látok, ktoré znižujú jeho viskozitu. Preto sa Balmandol olej výborne roztiahne po povrchu vodnej hladiny alebo aj pri natieraní priamo na pokožku. Tieto látky po nanesení olejového roztoku na suchú kožu umožňujú vytvoriť homogénny lipidový ochranný film.

 

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Bezpečnosť lieku bola overená dlhodobým používaním.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Koncentrovaný olejový roztok tokoferolov

Cyklometikón

Poloxamér

Parfum

 

6.2 Inkompatibility

 

Neaplikovateľné.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

Plastová fľaška, uzáver so závitom, plastová odmerka, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 225 ml.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

SPIRIG Eastern a.s., Bratislava, Slovenská republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

46/0282/96-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

28.03.1996 /

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Máj 2011

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

BALMANDOL olej sol der 1x225 ml

BALMANDOL olej sol der 1x225 ml

Tekutiny na vonkajšie použitie (roztoky, spreje, emulzie).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop