Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Fungicidin Léčiva ung 1x10 g  

Fungicidin Léčiva ung 1x10 g

01069

Liečivo nystatín tlmí a zastavuje rast kvasiniek a niektorých ďalších nižších húb. Nevstrebáva sa z povrchu kože a sliznice.

Masť môžu používať dospelí, ťarchavé a dojčiace ženy, mladiství aj deti od novorodeneckého veku na liečbu kvasinkových ochorení kože a slizníc.

Viac detailov

1,95 € s DPH

1,95 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

Fungicidin Léčiva

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo: nystatinum (min. 4 400 IU/mg) 100 000 IU v 1 g masti.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Masť

dvojfázová suspenzná masť žltej farby, konzistencie vazelínu

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Intertriginózne kandidózy, kandidové paronýchie, doplnkovo pri vaginálnej kandidóze. Liek je určený pre dospelých, mladistvých a deti od novorodeneckého veku.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Masť sa nanáša vo veľmi tenkej vrstve 2-krát až 3-krát denne na postihnuté miesta (aj intravulvárne a intravaginálne) do vyhojenia. Zvyčajná doba liečby je 2 týždne, podľa potreby dlhšie. V liečbe treba pokračovať aj po klinickom zhojení ešte niekoľko dní aplikáciou masti raz denne.

 

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na nystatín, alebo na niektorú z pomocných látok (lanolín a i.).

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Primárna rezistencia na nystatín je zriedkavá; je skrížená s ostatnými polyénovými antibiotikami.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Klotrimazol pri súčasnej aplikácii znižuje účinok nystatínu.

 

4.6 Gravidita a laktácia

Nystatín sa nevstrebáva z miesta podania, preto je ho možné používať aj počas gravidity a laktácie. Neodporúča sa len intravaginálna aplikácia v 1. trimestri gravidity.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Len zriedkavo vznikla kontaktná alergická dermatitída, prejavy iritácie alebo senzibilizácie.

 

4.9 Predávkovanie

Ak masť náhodne požije dieťa, môže dôjsť k nevoľnosti a vracaniu. Ak k vracaniu nedošlo, je vhodné ho vyvolať.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antimykotické antibiotikum, dermatologikum.

ATC kód: D01AA01 - dermatologiká, antimykotiká na lokálne použitie - nystatín.

Nystatín je antibiotikum produkované Streptomyces noursei. Patrí do skupiny polyénov, má fungistatické a fungicídne účinky. Tlmí rast kvasiniek rodu Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon a mikromycét rodu Aspergillus tým, že sa fixuje na steroly a mení permeabilitu bunkovej steny.

 

 

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nystatín sa z intaktnej kože a slizníc nevstrebáva. O jeho resorpcii zo zápalovo zmenenej kože či slizníc nie sú informácie k dispozícii.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD50) po s.c. aplikácii je u myši 120 mg/kg.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Vaselinum album, adeps lanae, cera alba, paraffinum liquidum, alcohol cetylicus

 

6.2 Inkompatibility

Liek sa neodporúča magistraliter riediť alebo miešať s inými masťovými základmi.

 

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchávanie

V suchu, pri teplote 10 - 25°C, chrániť pred svetlom.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Hliníková tuba, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Balenie: Tuba s 10 g masti

 

6.6 Špeciálne požiadavky na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0144/69-C/S

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1969

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Júl 2009Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Fungicidin Léčiva ung 1x10 g

Fungicidin Léčiva ung 1x10 g

Liečivo nystatín tlmí a zastavuje rast kvasiniek a niektorých ďalších nižších húb. Nevstrebáva sa z povrchu kože a sliznice.

Masť môžu používať dospelí, ťarchavé a dojčiace ženy, mladiství aj deti od novorodeneckého veku na liečbu kvasinkových ochorení kože a slizníc.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop