Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Pantoloc Control 20mg 14tbl  

Pantoloc Control 20mg 14tbl - momentálne nedostupné

C77661

Momentálne nedostupné.

Úľava od pálenia záhy.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


7,80 € s DPH

7,09 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

PANTOLOC Control obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu. Takto znižuje množstvo kyseliny vo Vašom žalúdku.

PANTOLOC Control sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.
Reflux je spätný chod kyseliny zo žalúdka do pažeráka (“potravinová trubica”), ktorý sa môže zapáliť a bolieť.
Môže Vám to vyvolať také príznaky ako bolestivý pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje k hrdlu (pálenie záhy) a kyslú chuť v ústach (regurgitácia kyseliny).

Už po prvom dni liečby liekom PANTOLOC Control môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Na ústup príznakov môže byť potrebné užívať liek ďalšie 2 – 3 dni.
Ak máte opakované pálenie záhy alebo problémy s trávením dlhšiu dobu, pravidelne navštevujte svojho lekára.

Užívanie iných liekov
PANTOLOC Control môže zmeniť správne pôsobenie niektorých iných liekov. Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje jedno z nasledujúcich liečiv:
- ketokonazol (používa sa liečbu plesňových infekcií).
- warfarín a fenprokumon (používa sa zriedenie krvi a zabránenie vzniku krvných zrazenín). Možno budete potrebvať ďaľšie krvné vyšetrenia.
- atazanavir (používa sa na liečbu HIV – infekcií). Nesmiete užívať PANTOLOC Control, keď užívate atazanavir.

Neužívajte PANTOLOC Control s inými liekmi, ktoré môžu obmedziť množstvo kyseliny vznikajúcej vo Vašom žalúdku, ako sú iné inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol alebo rabeprazol) alebo H2 antagonisty (napr.: ranitidín, famotidín). PANTOLOC Control však môžete užívať s antacidami (napr.: magaldrát, kyselina alginová,
hydrogénuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan horečnatý alebo ich kombinácie), ak je to potrebné.

Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Platí to aj pre rastlinné a homeopatické lieky.
Tablety sa musia pred jedlom prehltnúť celé a zapiť tekutinou.
Neužívajte PANTOLOC Control ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo dojčíte.
Ak spozorujete nežiaduce účinky ako sú závraty alebo porucha videnia, nesmiete viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje.
PANTOLOC Control obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.
Užite jednu tabletu denne. Neprekračujte túto odporučenú dávku 20 mg pantoprazolu denne. Tento liek užívajte aspoň 2 – 3 dni po sebe. Prestaňte užívať PANTOLOC Control, keď Vaše
príznaky úplne vymiznú. Môže sa stať, že vracanie kyseliny a pálenie záhy u Vás vymiznú už
po jednom dni liečby liekom PANTOLOC Control, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu.

Ak príznaky úplne nevymiznú do dvoch týždňov pravidelného užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.
Neužívajte tablety PANTOLOC Control dlhšie ako 4 týždne bez konzultácie so svojím lekárom.

Tabletu užívajte pred jedlom v rovnakom čase každý deň. Tabletu prehltnite celú s trochou vody. Tabletu nehryzte ani neprelamujte.

Deti a dospievajúci
PANTOLOC Control nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.

Ak užijete viac PANTOLOC Control, ako máte
Okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Ak je to možné, zoberte so sebou svoj liek a túto písomnú informáciu. Príznaky predávkovania nie sú známe.

Ak zabudnete užiť PANTOLOC Control neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite na ďalší deň vo Vašom zvyčajnom čase.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj PANTOLOC Control môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého

Ihneď oznámte svojmu lekárovi, alebo sa spojte pohotovostným lekárom v najbližšej nemocnici, ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov. Ihneď prestaňte užívať tento liek, ale zoberte si so sebou túto písomnú informáciu a/alebo tablety:

- Závažné alergické reakcie (zriedkavé): reakcie z precitlivenosti, nazývané aj anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typickými príznakmi sú: opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka, závažné závraty spojené s rýchlym tlkotom srdca a silným potením.
- Závažné kožné reakcie (častosť výskytu nie je známa): vyrážka so svrbením,
pľuzgiere alebo ošupovanie kože, strata kože okolo očí a krvácanie v okolí očí, nosa, úst alebo genitálií a rýchle zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo vyrážky po vystavení sa slnku.
- Iné závažné reakcie (častosť výskytu nie je známa):
zožltnutie kože a očí (dôsledkom závažného poškodenia pečene) alebo problémy s obličkami ako bolestivé močenie a bolesť v krížoch a horúčkou.

Nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať v určitých frekvenciách, ktoré sú definované takto:
- veľmi časté: postihnú viac ako 1 používateľa z 10
- časté: postihnú viac ako 1 až 10 používateľov z 100
- menej časté: postihnú viac ako 1 až 10 používateľov z 1 000
- zriedkavé: postihnú viac ako 1 až 10 používateľov z 10 000
- veľmi zriedkavé: postihnú menej ako 1 používateľa z 10 000
- neznáme: častosť výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov

- Menej časté nežiaduce účinky :
bolesť hlavy, závraty, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie; nadúvanie a vetry, zápcha;
sucho v ústach; bolesť brucha a ťažkosti v oblasti brucha, vyrážka na koži alebo žihľavka; svrbenie; pocit slabosti, vyčerpania alebo celkovej nepohody; poruchy spánku; zvýšenie pečeňových enzýmov v krvných testoch.

- Zriedkavé nežiaduce účinky:
poruchy videnia ako je rozmazané videnie; bolesť kĺbov; bolesť svalov; zmeny telesnej hmotnosti; vzostup telesnej teploty; opuch končatín; alergické reakcie; depresia; zvýšenie bilirubínu a tukov v krvi (v krvných testoch).

- Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky:
dezorientácia; zníženie počtu krvných doštičiek, čo Vám môže častejšie ako zvyčajne spôsobiť krvácanie alebo vznik modrín; zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejším infekciám.

- Neznáma častosť výskytu:

halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali takéto príznaky); znížená hladina sodíka v krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ PANTOLOC CONTROL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte PANTOLOC Control po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo PANTOLOC Control obsahuje

- Liečivo je pantoprazol. Každá obsahuje 20 mg pantoprazolu (ako seskvihydrát sodnej soli pantoprazolu).
- Ďalšie zložky sú:
- Jadro: bezvodý uhličitan sodný, manitol, krospovidón, povidón K90, kalcium stearát.
- Obal: hypromelóza, povidón, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), propylénglykol, kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu, laurylsulfát sodný, polysorbát 80, trietylcitrát.
- Atrament na potlač: šelak, červený, čierny a žltý oxid železitý (E172), sójový lecitín, oxid titaničitý (E171) a protipenivá emulzia DC 1510.

Ako vyzerá PANTOLOC Control a obsah balenia
Gatrorezistetné tablety sú žlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s potlačou „P20“
na jednej strane.
PANTOLOC Control sa dodáva v Alu/Alu blistroch v škatuli zo spevneného alebo nespevneného kartónu.
Balenie obsahuje 7 alebo 14 gastrorezistetných tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť
uvedené na trh.

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Pantoloc Control 20mg 14tbl - momentálne nedostupné

Pantoloc Control 20mg 14tbl - momentálne nedostupné

Momentálne nedostupné.

Úľava od pálenia záhy.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop