Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

AVENOC (ung 1x30 g)  

AVENOC (ung 1x30 g)

60072

AVENOC (ung 1x30 g).

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


4,20 € s DPH

3,50 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

AVENOC

masť

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

100g masti obsahuje liečivá:

Ficaria verna – materská tinktúra……………... 0,01g

Paeonia officinalis – materská tinktúra….……. 0,01g

Adrenalinum 3DH…………………….….…….... 0,05g

Amylocaini hydrochloridum 1 DH..……............ 0,50g

 

Liehový extrakt z koreňových hľúz rastliny Paeonia officinalis L. a z rastliny Ficaria verna. Synteticky pripravený adrenalín a chemická zlúčenina Amylokaín.

 

Pomocné látky: úpný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

masť

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Terapeutické indikácie
Symptomatická liečba niektorých ochorení konečníka: hemoroidy, zápaly konečníka a trhliny v
jeho bezprostrednom okolí.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Po vykonaní lokálnej toalety naniesť masť v tenkej vrstve na postihnuté miesto tri až štyri krát denne. V liečení pokračovať niekoľko dní aj po úplnom ústupe symptómov. V prípade vnútorných bolestí je možná intrarektálna aplikácia použitím pribaleného aplikátora. Ak do týždňa nedôjde k viditeľnému zlepšeniu, je nevyhnutné vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

4.3 Kontraindikácie

Nepoužívať u osôb, ktoré vykazujú alergiu na lokálne anestetikum (napr. začervenanie alebo svrbenie kože). V prípade pochybností je nevyhnutné informovať sa u lekára alebo lekárnika.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Deti a dospievajúci môžu prípravok používať len na odporúčanie lekára.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

Bez rizika.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe. V prípade výskytu nežiaducich alebo neočakávaných účinkov ich oznámte svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.

 

4.9. Predávkovanie

Údaje nie sú známe.

 

 

 

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

  • Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

  • Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nie sú aplikovateľné pri lokálnom použití.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť prípravku bola overená dlhodobým používaním v klinickej praxi.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

Vaselinum album, Adeps lanae cum aqua.

 

6.2 Inkompability

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

60 mesiacov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od 15°C do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hliníková tuba s uzáverom z plastickej hmoty, šraubovací aplikátor z čiernej plastickej

hmoty s púzdrom, papierová škatuľa, masť 30 g.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte – Foy – lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

8.  REGISTRAČNÉ ČÍSLO

93/0482/96-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2007Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

AVENOC (ung 1x30 g)

AVENOC (ung 1x30 g)

AVENOC (ung 1x30 g).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop