Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

CARBOCIT (tbl 20x320 mg (blister PVC/Al))  

CARBOCIT tbl 20x320 mg (blister PVC/Al)

13145

CARBOCIT (tbl 20x320 mg (blister PVC/Al)).

Viac detailov

1,75 € s DPH

1,75 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

CARBOCIT

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Jedna tableta obsahuje 320 mg carbo activatus, 25 mg bismuthi subgallas a 3 mg acidum citricum monohydricum.

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

Tableta.

 

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

  1. Terapeutické indikácie

 

Akútna hnačka spôsobená diétnou chybou, menej závažné črevné infekcie spôsobené vírusmi a baktériami, hnačka vyvolaná v priebehu iných základných ochorení (diabetes mellitus), plynatosť, poruchy trávenia, dráždivý tračník, ulcerózna kolitída, gastritída, gastroenteritída.

Liek je určený na liečbu dospelých, mladistvých a detí starších ako 3 roky.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a mladiství:

Zvyčajne sa užívajú 2 - 4 tablety 3 - 4 - krát denne, pri hnačke 4 - 5 tabliet 3 - 4 - krát denne.

Deti od 3 rokov

Zvyčajná dávka je 2 - 4 tablety 3 - 4 - krát denne.

Tablety sa prehltnú celé a zapijú malým množstvom vody, alebo sa nechajú rozpadnúť v pohári v malom množstve vody, dôkladne sa rozmiešajú a obsah pohára sa vypije. Tablety je možné pre ich veľkosť rozhrýzť alebo rozdrviť a zapiť vodou. Deťom sa tablety podávajú vždy ako suspenzia, ktorá vznikne rozdrvením alebo rozpadnutím tabliet v malom množstve vody a dávku dieťa zapije pohárom vody alebo teplého čaju.

 

  1. Kontraindikácie

 

Liek sa nepodáva deťom do 3 rokov. Carbocit tablety sa nesmú užívať pri známej alebo predpokladanej precitlivenosti na zlúčeniny bizmutu.

 

 

  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Carbocit tablety spôsobujú čierne zafarbenie stolice, ktoré môže zakryť krvácanie do tráviaceho ústrojenstva. Liek môže znižovať vstrebávanie a tým účinky iných perorálne podávaných liekov, preto musí byť medzi podaním Carbocitu a iných liekov dodržaný interval aspoň dvoch hodín. Ženy, ktoré používajú perorálne kontraceptíva, sa v období užívania Carbocitu majú poistiť aj inou formou antikoncepcie. Carbocit tablety nepostačujú pri liečbe infekčnej hnačky.

 

  1. Liekové a iné interakcie

 

Nie je vhodné podávať Carbocit súčasne s inými perorálnymi liekmi, pretože ich vstrebávanie môže byť zreteľne obmedzené.

 

  1. Fertilita, gravidita a laktácia

 

Pre nedostatok skúsenosti sa užívanie Carbocitu v priebehu gravidity a laktácie neodporúča.

 

  1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Užívanie tabliet neznižuje pozornosť pri riadení motorového vozidla.

 

  1. Nežiaduce účinky

 

Znížené vstrebávanie súčasne podávaných perorálnych liekov, čierne zafarbenie stolice.

 

  1. Predávkovanie

 

Pri predávkovaní zlúčenina bizmutu môže spôsobiť nauzeu a vracanie.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: Črevné adsorbens a dezinficiens, Aktívne uhlie

ATC kód: A07BA51

 

Aktívne uhlie je látka s veľkým aktívnym povrchom a silnými adsorpčnými a protektívnymi vlastnosťami. V gastrointestinálnom trakte sa nevstrebáva, ale viaže na seba najrôznejšie škodlivé látky, plyny, hnilobné produkty, toxíny a toxické produkty metabolizmu a rôzne chemické zlúčeniny, ktoré týmto inaktivuje. V čreve adsorbuje toxíny a vytvára inaktívne komplexy uhlie-toxická látka, a tým prerušuje enterohepatálny cyklus niektorých toxických látok alebo ich metabolitov. Prítomná zlúčenina bizmutu má miestny dezinfekčný a adstringentný účinok v tráviacom trakte. Kyselina citrónová nahradzuje nedostatok protónov pri ich nedostatočnom vylučovaní žalúdočnou sliznicou.

 

  1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Aktívne uhlie pôsobí v gastrointestinálnom trakte a v organizme sa neresorbuje a celý detoxikačný účinok prebieha v samotnom čreve. Po perorálnom podaní chráni sliznice zažívacieho ústrojenstva pred dráždivými účinkami zložiek potravy a pred hnačkou, prechádza gastrointestinálnym traktom a eliminuje sa stolicou. Je rovnako účinné pri otrave ako výplach žalúdka alebo vracanie. V niektorých prípadoch je aj účinnejšie, najmä ak sa po podaní aktívneho uhlia podá laxatívum.

 

  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Bezpečnosť lieku je overená dlhoročným podávaním lieku.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

  1. Zoznam pomocných látok

 

saccharosum, cellulosum microcristallinum, glycerolum 85 %, gelatina, talcum, magnesii stearas, carboxymethylamylum natrium, citri etheroleum

 

 

  1. Inkompatibility

 

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

 

4 roky

 

  1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

 

a) PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

b) Sklenená tuba s uzáverom z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov, papierová

škatuľka.

 

Veľkosť balenia

 

20 tabliet

 

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

 

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

IMUNA PHARM, a.s.,

Jarková 17

082 22 Šarišské Michaľany,

Slovenská republika

 

 1. Registračné číslo

 

49/0065/72-S

 

 

9. Dátum PRVEJ registrácie /predĺženia registrácie

 

26.10.1972

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2010

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

CARBOCIT tbl 20x320 mg (blister PVC/Al)

CARBOCIT tbl 20x320 mg (blister PVC/Al)

CARBOCIT (tbl 20x320 mg (blister PVC/Al)).

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop