Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Gastrocynésine tbl 60  

Gastrocynésine tbl 60 (blis.PVC/Al)

17424

Žalúdočné ťažkosti.

Viac detailov

4,45 € s DPH

4,45 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

GASTROCYNESINE

tablety

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivá s pomocnými látkami pre riedenie 4CH: 1 tableta (300 mg) obsahuje :

Abies nigra (Smrek čierny americký) 4 CH…………………….………………. .75 mg

Nux vomica (Strychnínovník indický) 4 CH………….…………………………..75 mg

Carbo vegetabilis (drevené uhlie) 4 CH………………...........................................75 mg

Robinia pseudo-acacia (Agát biely) 4 CH…………………………………………75 mg

 

Liehový extrakt zo živice rastliny Abies nigra Poir., lekárskeho dreveného uhlia, zo semien rastliny Strychnos nuxvomica L. a z kôry rastliny Robinia pseudo-acacia L.

 

Pomocné látky: sacharóza, laktóza

Preúplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

3.LIEKOVÁ FORMA

Tableta

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku Gastrocynésine pôsobí pri symptomatickej liečbe tráviacich ťažkostí: bolesti a ťažoba žalúdka, nafukovanie, pálenie záhy, ospalosť po jedle, gastroezofagálny reflux.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

 

Dospelí a deti : 1-2 tablety ¼ hodiny pred jedlom. Tablety sa nechajú voľne rozpustiť v ústach. V prípade pretrvávania príznakov je nutné dávku zopakovať aj po jedle.

 

Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.

 

4.3 Kontraindikácie

Nie sú známe.

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

GASTROCYNESINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Doteraz neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.

 

4.9. Predávkovanie

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené .

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakodynamické vlastnosti

- Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

- Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevzťahuje sa.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú známe.

 

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas

 

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

 

6.5 Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, tiež veľkosť balenia

60 tabliet, PVC/ Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69110 Sainte – Foy- lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 93/0759/94-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:

 

08/12/1994 – 20/07/2001

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

September 2010

 

 

 

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

Gastrocynésine tbl 60 (blis.PVC/Al)

Gastrocynésine tbl 60 (blis.PVC/Al)

Žalúdočné ťažkosti.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop