Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Leros STOMARAN na zažívacie ťažkosti 20x 1.5g  

STOMARAN spc 20x1,5 g (vrecká)

43959

Čaj v nálevových vrecúškach – porciovaný.

Viac detailov

1,17 € s DPH

1,17 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

STOMARAN

čajovina

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

A.záparové vrecko B.rezaná čajovina

Angelicae radix (archangelikový koreň) 0,225g 15,0g

Calami radix (puškvorcový koreň) 0,225g 15,0g

Matricariae flos (rumančekový kvet) 0,225g 15,0g

Agrimoniae herba (repíková vňať) 0,150g 10,0g

Centaurii herba (zemežlčová vňať) 0,150g 10,0g

Hyperici herba (ľubovníková vňať) 0,150g 10,0g

Menthae pip.herba (vňať mäty piepornej) 0,150g 10,0g

Rubi fruticosi folium (ostružinový list) 0,150g 10,0g

Foeniculi fructus (feniklový plod) 0,075g 5,0g

1,5g 100,0 g

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Čajovina/spc

A. záparové vrecká

B. rezaná čajovina

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Stomachikum, digestívum, karminatívum, mierne spazmolytikum, antiflogistikum a choleretikum. Čajovina je vhodná ako dietetikum pri zažívacích ťažkostiach napríklad pri nedostatočnej žalúdočnej sekrécii a poruchách trávenia, meteorizme, nechutenstve a spazmoch hladkého svalstva.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

A. Záparové vrecká

Záparové vrecko (1,5g) sa zaleje šálkou ( 1/4 l ) vriacej vody a vylúhuje sa v prikrytej nádobe 15 minút. Čaj sa nesmie variť. Pije sa teplý 2 - 3 x denne ½ hodiny pred jedlom. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

B. Rezaná čajovina

Polievková lyžica čajoviny (5g) sa zaleje šálkou ( 1/4l ) vriacej vody a scedí sa po 15 minútach vylúhovania v prikrytej nádobe. Čaj sa nesmie variť. Pije sa teplý 2 - 3 x denne ½ hodiny pred jedlom. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

 

4.3. Kontraindikácie

Akútne formy žalúdočného kataru, hyperacidita, pyróza, pocit plnosti žalúdka, čerstvý vred žalúdka alebo dvanástnika, Crohnova choroba, ťažké poškodenie pečeňových funkcii a precitlivenosť na niektorú zložku lieku.

Nepodávať po transplantácii orgánov alebo u HIV pozitívnych pacientov liečených inhibítormi proteázy ( pozri bod 4.5. Liekové a iné interakcie - ľubovník).

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom na možnosť vzniku interakcií sa odporúča prerušiť liečbu prípravkami obsahujúcimi ľubovník u pacientov, ktorí sa liečia cyklosporínom, inhibítormi proteáz, inhibítormi spätného vychytávania serotonínu ( SSRI), triptanami, teofylínom, digoxínom, antikonvulzívami, warfarínom a orálnymi kontraceptívami.

 

 

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Čajovina obsahuje ľubovníkovú vňať (Hyperici herba 10%), u ktorej sa preukázala indukcia izoenzýmov cytochrómu P 450 (CYP3A4, CY/2C9, CYP1A2 a transportní P- glykoprotein).

 

Klinicky najvýznamnejšie interakcie ľubovníka:

 

Účinná látka

Následok interakcie

Inhibítory proteáz:

Indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, efavirenz, nevirapin

Zníženie ich koncentrácie v krvi a následná možná strata supresie HIV

Warfarín

Zníženie antikoagulačnej aktivity a nutnosti podávania zvýšenej dávky warfarínu

Cyklosporín

Zníženie hladiny v krvi s rizikom rejekcie transplantátu

Orálné kontraceptiva

Zníženie hladiny v krvi a riziko nežiaducej gravidity a krvácanie pri vysadení

Antikonvulzíva:

Karbamazepin, fenobarbital, fenytoín

Zníženie hladiny s rizikom vzniku záchvatov

Digoxín

Zníženie hladiny digoxinu a strata kontroly srdcového rytmu alebo srdcové zlyhanie

Teofylín

Zníženie hladiny a strata kontroly srdcovej astmy a CHOPN

Triptany:

Sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan, eletriptan

Zvýšenie serotoninergného efektu so zvýšenou incidencií nežiaducich účinkov

SSRI:

Citalopram, fluoxetin, fluvoxamid, paroxetin, sertralin, escitalopram

Zvýšenie serotoninergního efektu so zvýšenou incidencií nežiaducich účinkov 

4.6. Gravidita a laktácia

V odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie je použitie kontraindikované.

.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Bezpečný alebo s nepravdepodobným ovplyvnením.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe.

U precitlivených osôb možnosť alergickej reakcie na niektorú zložku lieku (fotosenzibilizácia).

Pri dlhodobom užívaní alebo pri prekročeniu odporúčanej dávky môže dôjsť k bolesti hlavy.

 

4.9. Predávkovanie

Podráždenie žalúdka, hyperacidita. Liečba: ukončenie podávania .

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmakum – stomachikum, digestivum, karminativum, spasmolytikum, antiflogistikum, cholagogum, choleretikum.

ATC kód: V 03AX

 

Mechanizmus účinku:

Čajovina obsahuje drogy s  účinkom stomachickým (Calami radix, Angelicae radix, Centaurii herba, Menthae piperitae herba a Foeniculi fructus), digestívnym (Centaurii herba), karminatívnym (Angelicae radix, Foeniculi fructus, Menthae piperitae herba), mierne spazmolytickým (Angelicae radix, Matricariae flos, Menthae piperitae herba, Foeniculi fructus), antiflogistickým (Matricariae flos,) a choleretickým (Agrimoniae herba, Menthae piperitae herba). Čajovina je vhodná aj ako adjuvans medikamentóznej liečby hlavne pri žalúdočnych dyspepsiách, v pokojnom štádiu vredovej choroby, pri funkčných poruchách žlčníka, pri dráždivom tráčniku a u chorých s neurodigestívnou asténiou. Čajovina obsahuje horčiny (digestíva, stomachika), ďalej siličné drogy, ktoré majú predovšetkým karminatívne, choleretické a spazmolytické účinky.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vzhľadom na rôznorodosť jednotlivých zložiek nie sú doteraz známe.

 

5.3. Predklinické údaje

Predklinické údaje získané na základe konvenčných farmakologických štúdii bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, hodnotení kancerogenného potenciálu a reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre človeka.

Pre zložky lieku sú vypracované pozitívne monografie komisiou E (fytofarmaká) Spolkového zdravotného úradu SRN (BGA), pre niektoré i monografie ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytoterapy). Riziká toxicity, kancerogenity a genotoxicity nie sú doteraz preukázané. Pri odporúčanom dávkovaní a spôsobe podávania sa môže prípravok pokladať za bezpečný.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Neobsahuje pomocné látky

 

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné

 

6.3. Čas použiteľnosti

A. záparové vrecká: 2 roky

B. rezaná čajovina: 3 roky

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom a tmavom mieste pri teplote do 25oC v pôvodnom obale.

Chráňte pred svetlom.

 

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

A. záparové vrecká:

vnútorný obal: a) vrecko z filtračného papiera

b) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou

c) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou a papierovým prebalom

vonkajší obal: papierová škatuľa prebalená fóliou z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia :20 x 1,5 g celková hmotnosť obsahu 30,0 g

 

B. rezaná čajovina:

vnútorný obal: vrecko z plastickej fólie

vonkajší obal: papierovej škatuľa, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia 100 g

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5-Zbraslav

Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

94/0206/71-C/S

 

9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:

 

Predĺženie registrácie do:

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU:

 

September 2008

 

 

 

 

 

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

STOMARAN spc 20x1,5 g (vrecká)

STOMARAN spc 20x1,5 g (vrecká)

Čaj v nálevových vrecúškach – porciovaný.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop