Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Solmucol 180 (sir 1x180 ml)  

Solmucol 180 sir 1x180 ml

18531

Pri ochoreniach dýchacích ciest s tvorbou hustého, väzkého hlienu ako akutný a chronický zápal priedušiek, hrdla, priedušnice, priedušková astma, mucoviscidóza, emfyzém, bronchiektázie, chrípka a zápaly prinosových dutín.Viac detailov

6,40 € s DPH

5,82 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

Solmucol ® 90

Solmucol ® 180

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

N-acetylcysteinum 200 mg v 10 ml sirupu

 

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na sirup

Liečivo: jemný biely prášok s charakteristickým prenikavým zápachom po síre

Pripravený sirup: číry roztok s ovocnou vôňou.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Pri všetkých ochoreniach dýchacích ciest, sprevádzaných intenzívnou tvorbou hustého väzkého hlienu, akútna a chronická bronchitída, na doplnkovú liečbu laryngitídy, tracheitídy, sinusitídy, otitis media, mucoviscidózy, astmy bronchiale, bronchiolitídy, emfyzémy.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Pri akútnych ochoreniach

Dospelí a deti od 6 rokov 3 krát denne 10 ml sirupu.

Deti od 2 do 6 rokov 3-krát denne 5 ml sirupu.

Deti do 2 rokov 3 krát denne 2,5 ml sirupu.

Pri dlhodobej liečbe chronického zápalu priedušiek a bronchiektázií

terapia má trvať 3 - 6 mesiacov, 2-krát denne 10 ml sirupu.

Pri mukoviscidóze:

Deti do 2 rokov: 3-krát denne 2,5 ml sirupu

Deti od 2 do 6 rokov: 3-krát denne 5 ml sirupu

Dospelí a deti od 6 rokov: 3-krát denne 10 ml sirupu

 

Príprava sirupu: Po odstránení uzáveru sa zátka zatlačí smerom dolu. Tým sa dostane prášok zo zátky do tekutiny. Roztok je potrebné krátko zatrepať, až kým sa prášok úplne rozpustí.

Na užívanie lieku sa používa priložená odmerka. Sirup sa užíva po jedle a zapije sa vodou.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na N-acetylcysteín.

 

4.4. Špeciálne upozornenia

U astmatikov a v tehotenstve sa môže používať len pod dohľadom lekára.

 

Pri cukrovke nie je žiadne obmedzenie, nakoľko Solmucol® obsahuje len umelé sladidlo. Energetický obsah: 100 ml Solmucol sirupu 30 kcal (126 kJ). Solmucol® neobsahuje kariogénne (zuby poškodzujúce) sladidlo.

 

Je potrebné sa vyhýbať súčasnému podávaniu centrálne pôsobiaceho antitusika, napr. kodeínu alebo dextrometorfánu, nakoľko by to mohlo, vzhľadom na potlačenie reflexu kašľa a fyziologického samočistenia dýchacích ciest, viesť k nahromadeniu hlienu s rizikom bronchospazmu a infekcie dýchacích ciest.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Pri súčasnom podaní penicilínov, tetracyklínov a cefalosporínov dochádza k vzájomnej reakcii, preto je nevyhnutné oddeliť jednotlivé aplikácie s časovým odstupom 1 hodiny. Súčasné podávanie antitusík môže spôsobiť nebezpečné nahromadenie hlienu v bronchoch.

 

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Bezpečnosť užívania lieku v gravidite a počas laktácie nebola dokázaná. Aj keď pokusy na zvieratách nepotvrdili možnosť rizika pre dieťa, u gravidných žien neboli prevedené kontrolované klinické štúdie. Užívanie lieku v gravidite môže doporučiť lekár len v závažných prípadoch.

Nie je známe, či sa N-acetylcysteín vylučuje do materského mlieka, preto sa nedoporučuje užívať liek počas laktácie.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Solmucol® sa všeobecne dobre znáša. Ojedinele sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti, bolesť hlavy, závrat alebo žihľavka; u astmatikov bronchospazmus. Okrem prerušenia podávania sa zvláštne opatrenia nevyžadujú.

 

4.9. Predávkovanie

Neboli pozorované žiadne prípady predávkovania. V prípade potreby je treba zaviesť drenáž a odsať tekutinu z bronchov.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina: expektorancia, mukolytika

ATC kód: R05CB01

Liečivo má depolymerizujúci účinok na mukopolysacharidy a štiepi deisulfidické mostíky, čím rozpúšťa všetky druhy hlienov, ktoré sú zodpovedné za väzkosť hlienu. Tým podporuje vykašliavanie a tlmí dráždivý kašeľ.

N-acetylcysteín pôsobí antioxidačne a tým podporuje obranné mechanizmy organizmu.

 

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnej aplikácii sa Solmucol® prakticky úplne vstrebe. Maximálnu koncentráciu v sére dosiahne za hodinu po užití. Distribúcia N-acetylcysteínu je dobrá. Vylučuje sa hlavne obličkami vo forme inaktívnych metabolitov. Biologický polčas je 1h, väzba na proteíny je 50%-znížená, hepatálne funkcie predlžujú polčas.

 

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie nie sú známe.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Solmucol ® 180

natrii citras dihydricus, natrii carbonas, natrii benzoas, kalii sorbas, dinatrii edetas, aroma tropica, aroma pruni, sirupus maltitol, aqua purificata

 

Solmucol ® 90

natrii citras dihydricus, natrii carbonas, natrii benzoas, kalii sorbas, dinatrii edetas, aroma fragariae, aroma rubi idaei, sirupus maltitol, aqua purificata

 

6.2. Inkompatibility

Doposiaľ nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

Čas použiteľnosti po rekonštitúcii 14 dní.

 

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Solmucol® uchovávajte pri teplote do 25° C.

 

 

6.5.Vlastnosti a zloženie obalu

Hnedá PET liekovka s PE uzáverom obsahujúcim liečivo, odmerná plastová lyžica.

Vonkajší obal: písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Balenie :

Solmucol ® 180 180 ml

Solmucol ® 90 90 ml

 

 

6.6.Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Príprava sirupu: Po odstránení uzáveru sa zátka zatlačí smerom dolu. Tým sa dostane prášok

z nádoby, spojenej so zátkou, do tekutiny. Roztok krátko zatrepte, až kým sa prášok úplne rozpustí.

Po rekonštitúcii spotrebovať do 14 dní.

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

 

Výrobca:

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko

 

8. Registračné číslo

52/0615/94-S

 

9. Dátum registrácie

18. 8. 1994

 

10. Dátum poslednej revízie textu

September 2008

 

Napíšte svoj názor

Solmucol 180 sir 1x180 ml

Solmucol 180 sir 1x180 ml

Pri ochoreniach dýchacích ciest s tvorbou hustého, väzkého hlienu ako akutný a chronický zápal priedušiek, hrdla, priedušnice, priedušková astma, mucoviscidóza, emfyzém, bronchiektázie, chrípka a zápaly prinosových dutín.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop