Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

GS Mamatest Comfort

GS Mamatest COMFORT pre včasnú detekciu tehotenstva.

Viac detailov

3,41 € s DPH

3,41 € bez DPH

GS Mamatest COMFORT pre včasnú detekciu tehotenstva je rýchly test založený na laterálnej prietokovej imunochromatografii na prúžku a slúži na kvalitatívne stanovenie ľudského choriongonadotropínu (hCG) v moči, pomocou ktorého je možné zistiť tehotenstvo.

Test využíva kombináciu protilátok zahrňujúci monoklonálne hCG protilátky selektívne zamerané na zvýšené hladiny hCG.
Test sa vykonáva buď ponorením absorbujúceho konca prúžku do prúdu moču, alebo ponorením absorbujúceho konca prúžku do nádobky s močom. Získaný výsledok sa odčíta podľa vytvorených farebných línií.

Pokyny k vykonaniu testu:
 1. Vyberte test z plastového obalu a dobre si ho prezrite.

 2. Odstráňte viečko a nasaďte ho na rukoväť, viď obr. 1.

 3. Držte test za viečko nasadené na rukoväti a vložte absorpčnú časť testu natočenú smerom dole priamo do prúdu moču najmenej na 10 sekúnd, až kým nie je dostatočne vlhký, viď obr. 2. Test môžete vykonať tiež tak, že odoberiete moč do čistej a suchej nádobky. Potom do nej stačí iba ponoriť absorpčnú časť testovacieho prúžku na min. 10 sekúnd.

  POZNÁMKA: Nemočte na testovacie (T) ani kontrolné (C) okienko.

 4. Vyberte test z moču, ihneď nasaďte viečko na absorpčnú časť a položte test na vodorovnú podložku testovacím a kontrolným okienkom smerom hore. Začnite merať čas.

 5. Ako náhle začne test prebiehať, môžete pozorovať postupnú tvorbu slabo sfarbených línií pri priechode moču testovacím a kontrolným okienkom.
  Výsledok odčítajte do 3 minút.
  V prípade, že sa do tej doby žiadne sfarbenie neobjaví, počkajte ešte o 1 minútu dlhšie. Niektoré pozitívne výsledky sa môžu objaviť naopak skôr v závislosti od koncentrácie hCG. Po 10 minútach už výsledok v žiadnom prípade neodčítavajte.

Dôležité upozornenie:
 • Skladujte test na suchom mieste pri teplote 2-30 °C. Neskladujte v mraziacom priestore. Skladujte test mimo dosah detí.
 • Nepoužívajte test, pokiaľ bola porušená ochranná fólia. Neotvárajte ochrannú fóliu testu, až kým nemáte pripravené všetko k vykonaniu testu.
 • Nepoužívajte test opakovane a po uplynutí dátumu spotreby vyznačeného na obale. Použité testy zlikvidujte s domácim odpadom.
 • In vitro diagnostikum určené na seba testovanie. Neužívať vnútorne.
Obmedzenie použiteľnosti:
 1. Lieky, ktoré obsahujú hCG (napr. Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), môžu poskytovať falošne pozitívne výsledky. Alkohol, perorálna antikoncepcia, lieky proti bolesti, antibiotiká alebo hormonálna liečba, súčasťou ktorých nie je hCG, by nemali ovplyvniť výsledok.

 2. Zvýšená hladina hCG sa môže vyskytovať aj v iných prípadoch, než je tehotenstvo, napríklad pri cystách vaječníkov alebo pri mimomaternicovom tehotenstve (plod uhniezdený inde, než v maternici), a môže sa prejaviť falošne pozitívnym výsledkom testu.
  V takých prípadoch nie je vylúčené, že test môže vykazovať falošné výsledky. Konzultujte preto výsledky testu so svojim gynekológom.
Najčastejšie otázky spotrebiteliek:
 1. Ako funguje GS Mamatest pre včasnú detekciu tehotenstva?

  GS Mamatest pre včasnú detekciu tehotenstva preukazuje v moči hormón, ktorý telo produkuje počas tehotenstva (hCG- -ľudský choriongonadotropín). Množstvo hormónu postupne narastá s dĺžkou trvania tehotenstva.

 2. Pokiaľ sa domnievam, že som tehotná, kedy najskôr môžem použiť test?

  Test môžete použiť už odo dňa očakávanej menštruácie.

 3. Musím k testovaniu použiť prvý ranný moč?

  GS Mamatest pre včasnú detekciu tehotenstva je natoľko citlivý, že ho môžete používať kedykoľvek v priebehu dňa. Odporúčame Vám však vykonať test z ranného moču, kedy je koncentrácia hCG najvyššia.

 4. Aká je spoľahlivosť testu?

  Pri klinickom testovaní bolo vykonané porovnanie výsledkov získaných GS Mamatestom pre včasnú detekciu tehotenstva s iným komerčne dostupným membránovým testom na stanovenie hCG v moči. Klinické testovanie bolo vykonané na 100 vzorkách moču. Oboma testami bolo zistených 75 pozitívnych a 25 negatívnych výsledkov. Výsledky preukázali > 99% zhodu GS Mamatestu pre včasnú detekciu tehotenstva s iným porovnávacím membránovým hCG testom.

 5. Nakoľko je test citlivý?

  GS Mamatest pre včasnú detekciu tehotenstva deteguje hladinu hCG v moči už v koncentráciách od 25 mI.U./ml. Test bol štandardizovaný podľa 3. medzinárodného štandardu WHO. Pridaním LH (300 mI.U./ml), FSH (1000 mI.U./ml) a TSH (1000 ?I.U./ml) do negatívneho (0 mI.U./ml hCG) a pozitívneho (25 mI.U./ml hCG) moču nepreukázali vzorky skríženú reaktivitu.

 6. Čo by som mala robiť, keď výsledok ukazuje, že som tehotná?

  Test ukázal, že Váš moč obsahuje hCG a ste pravdepodobne tehotná. Navštívte svojho lekára, aby Vaše tehotenstvo potvrdil a prediskutujte s ním, ako by ste sa mali o seba teraz starať.

 7. Ako zistím, že test bol vykonaný správne?

  Vytvorenie farebnej línie v kontrolnom okienku (C) Vám hovorí, že test bol vykonaný správne a s dostatočným množstvom moču, ktorý bol absorbovaný.

 8. Čo by som mala robiť, keď výsledok ukazuje, že nie som tehotná?

  Pokiaľ sa ukáže, že hCG nebol vo Vašom moči zistený, potom pravdepodobne nie ste tehotná. V prípade, že sa do 1 týždňa nedostaví menštruácia, vykonajte test znovu s novým prúžkom. Pokiaľ aj opakovaný test ukazuje rovnaký výsledok a stále ešte nemáte menštruáciu, navštívte svojho lekára.

V záujme dobrého priebehu tehotenstva a zdravia svojho budúceho dieťaťa by ste mali podniknúť nasledujúce kroky:

 1. Použiť GS Mamatest pre včasnú detekciu tehotenstva hneď, ako náhle Vám mešká menštruácia. Budete sa tak môcť naučiť čo najskôr starať o seba v priebehu tehotenstva.
 2. Pokiaľ je výsledok testu pozitívny, obráťte sa čo najskôr na svojho lekára, aby ste mohli začať s prenatálnou starostlivosťou.
 3. Veľmi dôležitá je zdravá a vyvážená strava. Odporúčame prestať fajčiť a nepožívať alkoholické nápoje.

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

GS Mamatest Comfort

GS Mamatest Comfort

GS Mamatest COMFORT pre včasnú detekciu tehotenstva.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (15)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop