Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

Ophthalmo-Septonex masť  

OPHTHALMO-SEPTONEX ung oph 1x5 g (tuba Al)

00876

Liečba nehnisavých zápalov predného úseku oka.

Viac detailov

Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne prémiové body.


2,93 € s DPH

2,44 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

OPHTHALMO-SEPTONEX

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Carbethopendecinii bromidum 5 mg (0,1 %) v 5 g očnej masti.

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1

 

3. LIEKOVÁ FORMA

Očná masť

Masť bielej až žltkastej farby.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Po extrakcii cudzích teliesok z rohovky, poúrazové infikované erózie rohovky, zápaly spojoviek aj viečok. Očná masť je vhodná pre dospelých aj pre deti.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelým i deťom sa Ophthalmo-Septonex vnáša 3 až 5-krát denne do spojovkového vaku event. na kožu viečok, maximálne 14 dní. Pri súčasnej liečbe očnou instiláciou sa masť používa zvyčajne na noc.

Po aplikácii očnej masti je vhodné ponechať ošetrené oko 2 - 3 minúty zatvorené, aby sa účinná látka mohla vstrebať. Pri aplikácii viacerých mastí je nutné medzi ich podaním nechať interval najmenej 10 minút.

 

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zo zložiek lieku alebo pri zníženej tvorbe sĺz (keratoconiunctivitis sicca).

 

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nie sú

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe

 

4.6 Gravidita a laktácia

Ophthalmo-Septonex sa môže krátkodobo použiť i počas gravidity a laktácie.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pozornosť nie je použitím masti Ophthalmo-Septonex ovplyvnená, rozhodujúce je postihnutie zraku.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Výhodou tohto prípravku je minimálna dráždivosť a výborná znášanlivosť.

U citlivejších osôb môže očná masť prechodne vyvolať pocit pálenia.

 

4.9 Predávkovanie

Nie je známe.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farkamoterapeutická skupina: Oftalmologikum, antiseptikum

ATC kód: S01AX

 

Bromid karbetopendecínia je kvartérna amóniová soľ s vlastnosťami detergentu, ktorá je dezinfekčne účinná najmä proti grampozitívnym mikróbom. Je určená na liečbu nehnisavých zápalov viečka a predného segmentu oka tam, kde nie je nutná aplikácia antibiotika. Mechanizmus účinku spočíva v priamom zásahu do enzýmových systémov mikroorganizmu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Bromid karbetopendecínia pôsobí ako povrchovo aktívna látka len v mieste podania.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD 50) u potkana p.o. je 560 mg/kg. Bezpečnosť lieku sa overila dlhodobým používaním.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Vaselinum album, cera lanae, cera alba, aqua purificata.

 

6.2 Inkompatibility

Alkalické zlúčeniny.

 

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

V suchu, pri teplote 10 – 25 °C.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: Hliníková tuba, príbalová informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 5 g masti

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom

 

Masť je určená na aplikáciu do očí, pred prvým použitím sa odporúča vytlačiť a odstrániť asi 1 cm masti.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0532/69-C/S

 

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1969/

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

September 2009

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

OPHTHALMO-SEPTONEX ung oph 1x5 g (tuba Al)

OPHTHALMO-SEPTONEX ung oph 1x5 g (tuba Al)

Liečba nehnisavých zápalov predného úseku oka.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop