Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Categories

Viewed products

Manufacturers

Accutrend Plus -Glukometer-Cholesterol-Triglycerid-Laktát - 4in1  

Accutrend Plus -Glukometer-Cholesterol-Triglycerid-Laktát - 4in1

mmol/L

PROMO CENA! Meranie biochemických parametrov glukóza, triglycerid, laktát, cholesterol, štyri parametre jedným prístrojom z kvapky kapilárnej krvi. Hlavné kardiovaskulárne rizikové faktory zmerané za niekoľko minút, priame odčítanie z kapilárnej krvi s výsledkami: glukózy – do 12 sekúnd, cholesterolu - do 3 minút, triglyceridy - do 174 sekúnd, laktátu do 60 sekúnd.

More details

279,90 € tax incl.

254,45 € tax excl.

PROMO CENA! Meranie biochemických parametrov glukóza, triglycerid, laktát, cholesterol, štyri parametre jedným prístrojom z kvapky kapilárnej krvi. Hlavné kardiovaskulárne rizikové faktory zmerané za niekoľko minút, priame odčítanie z kapilárnej krvi s výsledkami: glukózy – do 12 sekúnd, cholesterolu - do 3 minút, triglyceridy - do 174 sekúnd, laktátu do 60 sekúnd. Rýchly, pohodlný a jednoduchý reflexný fotometer * cenný pomocník pri zisťovaní a monitorovaní hladiny laktátu v krvi * je vhodný tak pre nemocnice ako i športové či všeobecné lekárstvo * prístroj má pamäť s kapacitou 100 výsledkov * merací rozsah laktát (krv): 0,8 – 22.0 mmol/l * merací rozsah laktát (plazma): 0.7 – 26.0 mmol/l. Skrátený slovenský návod. Stanovenie kritérií pre posudzovanie talentov v danej oblasti športového odvetvia je neoddeliteľnou súčasťou teórie športového tréningu. Požiadavka včasného posúdenia možnej perspektívy športovca kladie vysoké nároky na diagnostiku, kvalitu hodnotenia a následne na samotnú prognózu. Talent všeobecne je výrazným prejavom dispozícii jedinca pre konkrétnu špecializovanú činnosť. Ide o priaznivé zoskupenie vlôh pre činnosť ktorú chceme vykonávať. V športe hovoríme o talente vtedy, ak morfologické, fyziologické a psychologické dispozície tvoria kombináciu optimálnych predpokladov pre podávanie športového výkonu. Na základe doterajších poznatkov je možné konštatovať, že limitujúcimi faktormi sú vytrvalostné a silové schopnosti a pod. Jedným z dôležitých ukazovateľov pri diagnostike výkonnosti je sledovanie úrovne produkcie laktátu pri rôznych formách záťaže. Hodnoty laktátu udávajú informácie o aktivácii a podiely aeróbneho a anaeróbneho režimu a ich výkone v kombinácii s tréningovým zaťažením. Zisťovanie koncentrácie krvného laktátu umožňuje určiť s veľkou pravdepodobnosťou skutočnú záťaž. Pre spoľahlivé vykonanie laktátového testu je dôležitý odber arterializovanej kapilárnej krvi z ušného laloku alebo z prsta a zistenie najvyššej koncentrácie laktátu zaregistrovaním pozáťažovej hodnoty laktátu v konkrétnych časových intervaloch. Takto zistené hodnoty informujú o produkcii laktátu vo svaloch. Ukazovateľ anaeróbneho prahu sa pokladá za citlivejší ukazovateľ stavu trénovanosti ako maximálna spotreba kyslíka. Väčšina autorov vzťahuje anaeróbny prah k hladine laktátu 4mmol/l vyjadrujúci tzv. konvenčný anaeróbny prah, iní k začiatku náhleho, exponencionálneho vzostupu laktátu kde dochádza k zlomu laktátovej krivky predstavujúcu individuálny anaeróbny prah. Priebeh laktátovej krivky je možné získať testom s postupne sa zvyšujúcou záťažou, keď sa po každom úseku zaťaženia odoberie vzorka krvi pre stanovenie aktuálnej koncentrácie laktátu v krvi. Test sa realizuje niekoľkými úsekmi tak, aby intenzita zaťaženia mala vzostupný charakter. Dĺžka jednotlivých úsekov zaťaženia by mala zabezpečiť aby sa organizmus dostal do tzv. rovnovážneho stavu. Interpretácia výsledkov laktátových testov je pomerne zložitá. Táto hodnota laktátu môže odpovedať rôznemu tréningovému zaťaženiu a následne vyvolávať rozdielnu biologickú adaptáciu. Navyše rovnaká koncentrácia laktátu, meraná po určitej tréningovej sérii, môže predstavovať u jednotlivca rôznu metabolickú aktivitu pracujúcich svalov a môže preto mať pre každého iný význam. Poloha laktátovej krivky je určená nielen aeróbnou ale rovnako tiež anaeróbnou kapacitou. K určeniu aeróbnej vytrvalosti je možné využiť športové zaťaženie pri hladine laktátu 4mmol/l počas submaximálnej záťaže. Čím vyššia je rýchlosť pri tomto zaťažení, tým vyššia je aeróbna vytrvalosť. S určitou rezervou je možné povedať, že čím vyššia je pozáťažová hodnota laktátu po maximálnom úseku, tým vyššia je úroveň anaeróbnej kapacity. Prevzaté a upravené z http://www.sportcenter.sk/vzdelavanie/preview.php?id=41b8ca6db1f2d1837dc0f693e03ef5e5

Write a review

Accutrend Plus -Glukometer-Cholesterol-Triglycerid-Laktát - 4in1

Accutrend Plus -Glukometer-Cholesterol-Triglycerid-Laktát - 4in1

PROMO CENA! Meranie biochemických parametrov glukóza, triglycerid, laktát, cholesterol, štyri parametre jedným prístrojom z kvapky kapilárnej krvi. Hlavné kardiovaskulárne rizikové faktory zmerané za niekoľko minút, priame odčítanie z kapilárnej krvi s výsledkami: glukózy – do 12 sekúnd, cholesterolu - do 3 minút, triglyceridy - do 174 sekúnd, laktátu do 60 sekúnd.

Other product in the same category: (1)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop