Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Dodacie podmienky

 • Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, obrázkov, popisov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Objednávky prijaté do 12.00 hod. a tovar skladom sa spravidla expeduje v deň prijatia objednávky a doručuje v nasledovný pracovný deň kuriérom. Kuriérska služba Remax pred doručením telefonicky kontaktuje objednávateľa o čase a spôsobe doručenia. V prípade, ak objednávateľa nie je možné telefonicky kontaktovať, kuriér kontaktuje zákazníka aj v nasledujúce pracovné dni. Za omeškané, alebo nedoručené zásielky kuriérskou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.
 • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 • Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch, obrázkoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho môžu byť vo výnimočných prípadoch ilustračného charakteru a môžu byť rozdielne a závislé od výrobcu - sú orientačnými údajmi. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým dátam prezentovaných v príslušných názvoch a v menovite porovnateľných tovarových položkách.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.
 • Poštovné a balné vo výške 3,10.-€ pri platbe Online, alebo 3,50.-€, alebo 0.-€ pri objednávke od 50.-€ je platné len pre doručenie v rámci SR, pre zahraničie a iné štáty ako Česká republika  sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.
  • Dodacie podmienky do Českej republiky


  • Poštovné a balné do Českej republiky:
  • Tovar zasielame po uhrade na zálohovú faktúru, alebo po úhrade platobnou kartou, alebo na dobierku, za príslušný poplatok.
  1. 7.-€ pre malé zásielky do váhy 3 kg a do hodnoty objednávky 100.-€,
  2. 5.-€ pre malé zásielky do váhy 3 kg a do hodnoty objednávky 100.-€, pri ONLINE platbe platobnou kartou.
  3. Pre ostatné zásielky individuálne po vzájomnom odsúhlasení.

  • Tieto všeobecné dodacie podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  • Zásielku pre ČR je možné uhradiť dobierkou v českých korunách pri prezvatí od kuriéra, alebo zálohovou platbou prostredníctvom platobnej karty cez platobné rozhranie GpWebPay v €, alebo na základe zálohovej faktúry zaslanej administrátorom z info@zdravmat.sk ( POZOR nie na základe automaticky - systémom generovanej "faktúry"). Cena za úhradu v KČ sa prepočítava kurzom aktuálnym v deň odoslania faktúry, alebo zálohovej faktúry podľa kurzu na stránke www.nbs.sk.
  • Obvyklá doba doručenia do ČR je 2-3 pracovných dní odo dňa odoslania zásielky. Za dohodnutý poplatok je možné dohodnúť aj rýchlejšie doručenie za vopred dohodnutý poplatok.
  • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto dodacie podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Komárne, dňa 1.7.2011.                                                                                               Posledná aktualizácia: 13.5.2021


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop