Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Wobenzym dražé  

Wobenzym tbl ent 40 (blis.PVC/Al)

94850

VÝPADOK - predpoklad naskladnenia neznámy!

PREDOBJEDNAJTE SI TERAZ, PO NASKLADNENÍ VÁS VYZVEME,ČI EŠTE MÁTE ZÁUJEM O DODANIE!

PREDPOKLADANÁ CENA:

Viac detailov

22,00 € s DPH

20,00 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 

1. Názov lieku

 

Wobenzym

Gastrorezistentná tableta.

 

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

2.1 Všeobecný opis

 

Oranžové gastrorezistentné tablety tvaru šošovice.

 

2.2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

 

Liečivá v 1 gastrorezistentnej tablete:

Pancreatinum 300 F.I.P.- E proteasum, 4000 F.I.P.- E amylasum, 4500 F.I.P.- E lipasum

Trypsinum 360 F.I.P.- E

Chymotrypsínum 300 F.I.P.- E

Bromelaina 225 F.I.P.- E

Papainum 90 F.I.P.- E

Lipasum 34 F.I.P.- E

Amylasum 50 F.I.P.- E

Rutosidum trihydricum 50 mg

 

Pomocné látky: laktóza

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3. Lieková forma

 

Gastrorezistentná tableta.

 

4.Klinické údaje

 

4.1 Terapeutické indikácie

 

Ako alternatíva k doposiaľ používaným liečebným postupom je Wobenzym možno použiť u týchto stavov:

 

Poúrazové opuchy

Lymfedémy rôznej etiológie

Fibrocystická mastopatia

 

Ako podporná liečba je Wobenzym vhodný pri týchto stavoch:

Niektoré pooperačné stavy v chirurgii (artroskopické výkony, stomatochirurgia, ORL)

Zápaly povrchových žíl

Potrombotický syndróm dolných končatín

Reumatoidná artritída

Reumatizmus mäkkých tkanív

Artróza (pokročilé štádiá)

Mnohopočetná mozgomiešna skleróza

Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviacej trubice, kože atď.),ako podporná liečba pri podávaní antibiotík

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

Dávkovanie

 

Liečba sa zahajuje dávkou 3-krát 5 až 3-krát 10 tabliet denne. V súvislosti s ústupom chorobných prejavov sa dávkovanie postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne.

 

Poúrazové opuchy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - odporúčame zahájiť liečbu dávkou 3-krát 10 tabliet denne, podľa klinického stavu (po 7 - 10 dňoch) dávku znižujeme na 3-krát 3 tabliet denne až do úplného vymiznutia príznakov.

 

Niektoré pooperačné stavy v chirurgii - liečbu začíname dávkou 3-krát 10 tabliet denne, po ustúpení akútneho stavu (7 - 10 dní) až do ustúpenia príznakov pokračujeme dávkou 3-krát 5 až 3-krát 3 tabliet denne.

 

Lymfedémy - ide o dlhodobú liečbu, u ktorej začíname s dávkovaním 2-krát 10 alebo 3-krát 7 tabliet denne (po dobu 4 - 5 týždňov), potom sa dávkovanie znižuje na 3-krát 5 až 3-krát 3 tabliet denne (najmenej 8 týždňov).

 

Fibrocystická mastopatia - odporúčame dávkovanie 2-krát 10 tabliet denne najmenej po dobu 6 týždňov.

 

Potrombotický syndróm – 3-krát 10 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 týždňov.

 

Zápaly povrchových žíl – 3-krát 7 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 2 - 3 týždňov.

 

Reumatoidná artritída – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 mesiacov.

 

Reumatizmus mäkkých tkanív – 3-krát 5 tabliet denne najmenej po dobu 3 - 4 týždňov.

 

Artrózy – 3-krát 6 tabliet denne po dobu 5 - 6 týždňov.

 

Mnohopočetná mozgomiešna skleróza 1.-14. deň 3-krát 10 tabliet denne, potom sa prechádza na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne - dlhodobo, u záťažových stavov (infekčné ochorenie, fyzická záťaž, stres, očkovanie, slnenie) dávkovanie zvyšujeme na 3-krát 10 tabliet denne.

 

Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchaciach, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, kože atď.)

Pri akútnych zápaloch – 3-krát 10 tabliet denne po dobu 2 týždňov, pri chronických a opakujúcich sa zápaloch 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3 - 4 týždňov.

 

 

U detí sa určuje dávkovanie podľa hmotnosti - 1 tableta Wobenzymu na 6 kg telesnej hmotnosti.

 

Spôsob podania

 

Odporúča sa pol hodiny pred jedlom zapiť nerozhryzené tablety väčším množstvom tekutiny (najmenej štvrť litra).

 

 

 

 

 

 

4.3. Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 

Wobenzym sa nemôže užívať v prípadoch, ktoré sú spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou (rozpúšťaním krvných zrazenín). Liek sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na účinné alebo pomocné látky.

 

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

 

Príležitostne môže pri chronických ochoreniach po začiatku liečby Wobenzymom nastať zhoršenie príznakov. V tomto prípade by nemal byť liek vysadený, ale malo by sa zvážiť eventuálne prechodné zníženie doterajšieho dávkovania.

 

Tento liek nenahradzuje antibiotickú liečbu u infekčného zápalu, zvyšuje však jej účinnosť.

 

Sacharidy obsiahnuté v 1 tablete zodpovedajú 39 kJ = 9.3 kcal.

 

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficenciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

 

Nežiaduce interakcie Wobenzymu s inými súčasne podávanými liekmi nie je známa. Existujú poznatky o zvýšení hladín niektorých antibiotík a chemoterapeutík v sére pri súčasnom podávaní Wobenzymu. Znášanlivosť takejto komplexnej terapie je pritom veľmi dobrá.

 

4.6 Fertilita, gravidita a  laktácia

 

Počas gravidity a laktácie by malo byť podávanie Wobenzymu kriticky zvážené. Poznatky o podávaní lieku počas tehotenstva nie sú k dispozícii.

 

4,7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Užívanie Wobenzymu neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.

 

4.8 Nežiaduce účinky

 

Wobenzym je obvykle dobre znášaný, ani pri dlhodobom podávaní vysokých dávok neboli pozorované nežiaduce účinky. Ojedinele sa môže objaviť nevýrazná zmena konzistencie, farby a zápachu stolice. Pri užívaní vyšších jednorazových dávok boli pozorované pocity nadúvania, ojedinele nevoľnosť. Týmto pocitom sa dá zamedziť rozdelením dávky v priebehu dňa. Zriedka sa objavujúce alergické reakcie (kožná vyrážka) odznievajú po vysadení lieku.

 

4.9 Predávkovanie

 

Stredná letálna dávka u rôznych druhov zvierat nebola pri orálnej aplikácii zistená. Pokusy v rámci testovania Wobenzymu nevykazovali žiadne známky toxicity. Tiež u ľudí neboli doposiaľ zistené žiadne príznaky predávkovania.

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti: Varium, enzýmový prípravok.

ATC kód: M09AB52

 

Antiflogistický účinok

Wobenzym (celá zmes ), rovnako ako jednotlivé enzýmy, bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatin, redukujú edémy zápalového pôvodu i traumaticky spôsobené opuchy (šport, chirurgia). Napomáhajú odbúravať plazmatické proteíny, ktoré pri akútnom zápale prenikajú do interstícia a uľahčujú ich odtransportovanie krvným a lymfatickým systémom.To platí aj pre mediátory zápalu, ako je napr. bradykinín, ktoré sú účinnejšie depolymerizované a eliminované.

 

Antiedematózny účinok

Zápalový edém vzniknutý v dôsledku hemostázou vyplavených proteínov a nánosu fibrínu sa rýchlejšie vstrebáva a redukuje sa na fyziologicky nevyhnutnú mieru. Vzhľadom k tomu, že je súčasne obnovovaná porušená mikrocirkulácia, je zaručené odtransportovanie produktov zápalu a adekvátne zásobenie kyslíkom a živinami. Na antiedematóznom účinku sa podieľa tiež zníženie onkotického tlaku v dôsledku degradácie makromolekulárnych látok v extracelulárnom priestore a zlepšenie reologických vlastností krvi.

 

Fibrinolytický a lipolytický účinok

Wobenzym vyvoláva aktiváciu fibrinolýzy cestou aktivácie plazminogénu, depolymerizáciou a zmenou kvality fibrínovej siete, rozpustenie mikrotrombov, otvorenie fyziologických drenážnych kanálov, znižuje viskozitu krvi pri zachovaní hematokritu (zlepšenie reologických vlastností krvi, zlepšenie prekrvenia ) a znižuje hladinu cholesterolu a triglyceridov.

 

Imunomodulačný účinok

V množstve imunopatologických procesov hrajú hlavnú úlohu tzv. patogénne imunokomplexy. Vysoké koncentrácie imunokomplexov vedú k zablokovaniu funkcie fagocytov. Kombinované enzýmové preparáty dokážu zlepšovať clearance imunokomplexov zvýšením hydrolytickej aktivity séra a stimuláciou výkonnosti fagocytózy.

 

Pri pokusoch bolo dokázané, že proteinázy odbúravajú cirkulujúce, zhluknuté aj tkanivovo fixované imunokomplexy a tiež brzdia novotvorbu patogénnych imunokomplexov.

 

Ďalšie experimenty ukazujú schopnosť proteináz modulovať funkcie niektorých imunocytov (makrofágov, granulocytov, NK buniek, T lymfocytov ). Zvyšujú napr. fagocytárnu a cytolytickú aktivitu, indukujú produkciu niektorých cytokínov (TNF alfa, IL 1 beta, IL6) a kyslíkových radikálov (in vitro, ex vivo).

 

Pri nefyziologicky zvýšených hladinách niektorých cytokínov (napr. TNF alfa, TGF beta) sa enzýmy podieľajú na znížení ich hladín a obmedzujú ich nežiaduce účinky (prozápalový, kachektizujúci, fibrotizačný).

 

Pôsobenie proteináz je možné vysvetliť jednak priamou proteolytickou aktivitou, jednak pôsobením komplexov, ktoré tvorí s antiproteinázami (hlavne alfa 2-makroglobulínom). Tieto komplexy sú schopné viazať nefyziologicky zmnožené cytokíny a urýchľovať ich degradáciu a odstránenie z organizmu.

 

Proteinázy selektívne ovplyvňujú expresiu niektorých povrchových adhéznych molekúl rôznych buniek (napr. CD4, CD44, B7-1) a tým môžu zasahovať do dynamiky množstva dejov v organizme.

 

Sekundárny analgetický účinok

Pretože enzýmy pôsobia na kauzálne faktory, bolestivé akútne zápalové reakcie, je možné nimi dosiahnuť analgetického efektu. Degradujú mediátory bolesti, znižujú onkotický tlak a tkanivové napätie, zlepšujú reologické vlastnosti krvi. Tým prispievajú k zlepšenému prekrveniu, odtransportovanie toxických produktov metabolizmu a lepšiemu zásobeniu tkanív kyslíkom.

 

Efekt vehikula

Existujú poznatky o zvýšení hladín niektorých antibiotík a chemoterapeutík v sére, pri súčasnom podávaní Wobenzymu.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Aplikačná forma Wobenzymu je upravená tak, aby odolávala žalúdočnej šťave a bola rozpustná až v tenkom čreve. Enzýmy obsiahnuté vo Wobenzyme, rovnako ako iné vysokomolekulárne látky, sú resorbované v tenkom čreve prostredníctvom rôznych bunečných mechanizmov: persorpciou vrcholkov klkov, endocytózou cez cylindrické enterocyty, membranóznými bunkami nad Peyerovými plakmi, túlavými lymfocytmi. Experimentálne bola dokázaná možnosť otvárania tesných spojení medzi bunkami črevného epitelu pôsobením hydroláz. Po prestupe do krvi sú enzýmy viazané na transportné proteíny (napr. a1-antitrypsín, α2-makroglobulín). Vytvorením takýchto komplexov sa zakryjú antigénne determinanty proteáz. Enzýmová aktivita tým však nie je ireverzibilne ovplyvnená. V priebehu pokusov s použitím chromatografie radioaktívne značených enzýmov sa rezorbovalo z pôvodne podaného množstva enzýmov v jeho vysokomolekulárnej forme: 45 % amylázy, 26 % trypsínu, 14 % chymotrypsínu, 18 % pankreatínu a 6 % papaínu. V prípade Wobenzymu je biologicky účinný vstrebateľný podiel 6 hodín po jeho podaní 21 %. Kinetika jednotlivých enzýmov ukazuje, že pri opakovanom podávaní, ich koncentrácie narastajú a dosahujú maxima po 24 - 48 hodinách. Pri pokračujúcom podávaní sa dosiahnuté koncentrácie udržujú na rovnakej hladine a po vysadení liečby sa vracajú k pôvodným hodnotám po zhruba 48 hodinách. V dôsledku chronobiologických rozdielností intestinálnej resorpcie počas dňa sa odporúča podávať Wobenzym v okamihu resorpčných maxim. To je ihneď po prebudení, pred obedom a pred spánkom. Lieky sa majú dostatočne zapiť (1/4 litrom tekutiny) a vždy musí byť dodržaný minimálne 30 minútový odstup pred jedlom, aby zmiešaním s potravinovou kašou nedošlo k zníženiu ich vstrebávania. Resorbované enzýmy sú vychytávané bunkami mononukleárového fagocytárneho systému, vylučujú sa prevažne pečeňou. Neresorbované účinné látky sa odbúravajú trávením v črevách alebo sa vylučujú stolicou.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Pri orálnej aplikácii Wobenzymu pokusným zvieratám nebola zistená žiadna stredná letálna dávka (LD50). Najvyššia testovaná dávka bola 15 g na kg telesnej hmotnosti denne. Prepočítané na človeka by to prezentovalo denne dávku cca 3 750 tabliet Wobenzymu.

 

Jednorazové, opakované ani dlhodobé užívanie Wobenzymu nevyvoláva žiadne markantné prejavy toxicity. Pri vysokých dávkach môže dôjsť nanajvýš k zmene stolice, k psychickému útlmu, strate chuti do jedla a úbytku na hmotnosti.

 

Nízke koncentrácie účinných látok nemajú teratogénny efekt; pri podávaní vysokých dávok sa u gravidných potkanov objavilo oneskorenie fetálnej osifikácie.

 

Mutagénne, transformačné alebo karcinogénne vlastnosti nie sú známe. Látkami obsiahnutými vo Wobenzyme nie sú v organizme uvoľňované žiadne mutagénne či karcinogénne agens.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

 

Lactosum monohydricum, magnesii stearas, maydis amylum, acidum stearicum, silicii dioxidum colloidali, talcum, saccharosum, calcii carbonas praecipitatus, copolymerum methacrylatum L, triethylis citras, lacca, titanii dioxidum, kaolinum, rubor ponceau 4R, polyvidonum, cera flava, cera carnauba, macrogolum 6000, aqua purificata.

 

6.2 Inkompatibility

 

Inkompatibilita Wobenzymu so žiadnymi inými liekmi nie je známa.

 

6.3 Čas použiteľnosti

 

30 mesiacov

 

6.4 Špeciálne upozornenie na uchovávanie

 

Na suchom, tmavom mieste pri teplote do 25 ºC.

 

6.5Druh obalu a obsah balenia

 

Balenie 40 a 200 tabliet - v PVC/Al blistroch, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

 

Balenie 800 tabliet (klinické balenie) - umelohmotná liekovka so šraubovacím uzáverom, písomná informácia pre používateľov.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami vrátený do lekárne.

 

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

 

MUCOS Pharma GmbH & Co.

Miraustrasse 17
Berlín, Nemecko

 

8. Registračné číslo

 

87/0322/91-C/S

 

9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie

 

19.11.1991/

 

10. Dátum revízie textu

 

Január 2012

 

 

 

 

Hodnotenie 
06.09.2022

Wobenzym

Prosim o info emailom o nasladneni WOBENZYM. Dakujem.

smajluska@gmail.com

Napíšte Váš názor!

Napíšte svoj názor

Wobenzym tbl ent 40 (blis.PVC/Al)

Wobenzym tbl ent 40 (blis.PVC/Al)

VÝPADOK - predpoklad naskladnenia neznámy!

PREDOBJEDNAJTE SI TERAZ, PO NASKLADNENÍ VÁS VYZVEME,ČI EŠTE MÁTE ZÁUJEM O DODANIE!

PREDPOKLADANÁ CENA:

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop