Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Betadine sol loc 1x120 ml  

Betadine sol loc 1x120 ml

62316

Betadine roztok - zelený. 120ml.

Viac detailov

7,35 € s DPH

6,68 € bez DPH

Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)

 

 

NÁZOV LIEKU

 

Betadine®

 

 

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Každá fľaša s objemom 30ml, 120ml alebo 1000ml obsahuje liečivo povidonum iodinatum 100mg/ml (zodpovedá 10mg/ml voľného aktívneho jódu).

 

 

LIEKOVÁ FORMA

 

Roztok na lokálne použitie.

 

Vzhľad: roztok jódovej farby bez suspendovaných čiastočiek alebo sedimentácie.

 

 

KLINICKÉ ÚDAJE

Terapeutické indikácie

 

  • dezinfekcia pokožky pred injekciou, odberom krvných vzoriek, punkciou, biopsiou, transfúziou alebo infúziou,

- predoperačná dezinfekcia kože a sliznice,

  • aseptické ošetrenie rán,

  • bakteriálna alebo plesňová infekcia,

  • celková alebo čiastočná predoperačná dezinfekcia pacienta (dezinfekčný kúpeľ).

 

 

Dávkovanie a spôsob podávania

 

Betadine® roztok sa používa buď koncentrovaný alebo ako riedený 10% (1:10) alebo 1% (1x100) roztok v závislosti od miesta aplikácie.

10% vodný roztok Betadine® (riedený v pomere 1:10 s vodou) sa používa na čistenie a liečbu popálenín, na dezinfekciu slizníc a v prípade bakteriálnych alebo plesňových infekcií.

Betadine® roztok by sa mal vždy riediť bezprostredne pred použitím, riedený roztok by sa nemal skladovať. Škvrny po Betadine® je možné odstrániť z textílií vlažnou vodou a v prípade silnejšieho sfarbenia roztokom tiosíranu sodného.

 

Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na jód, hypertyreoidizmus, dermatitída, renálna insuficiencia, pred rádioaktívnou terapiou jódom.

Použitie prípravku sa neodporúča u nedonosených novorodencov, novorodencov a dojčiat ako aj od druhého trimestra gravidity a počas dojčenia. Ak je potrebné, liečba by sa mala uskutočniť po individuálnom zvážení a pod stálym lekárskym dohľadom.

 

Špeciálne upozornenia

 

Tmavohnedá farba roztoku Betadine® je indikátorom jeho účinnosti, blednúca farba roztoku je príznakom poklesu antimikrobiálnej účinnosti.

Rozklad roztoku je podporovaný pôsobením svetla a teplôt nad 40C. Betadine® roztok je antimikrobiálne účinný v rozmedzí pH 2-7.

 

Liekové a iné interakcie

 

Betadine® roztok sa nemá používať súčasne s enzymatickými masťami na rany a s dezinfekčnými prípravkami obsahujúcimi ortuť.

PVP-jódový komplex prípravku sa nemôže používať súčasne s redukujúcimi látkami, soľami alkaloidov a kyslími reaktantami.

 

Používanie v gravidite a počas laktácie

 

Použitie prípravku sa neodporúča u nedonosených novorodencov, novorodencov a dojčiat ako aj od druhého trimestra gravidity a počas dojčenia. Ak je potrebné, liečba by sa mala uskutočniť po individuálnom zvážení a pod stálym lekárskym dohľadom.

(viď. bod 4.3.)

 

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

 

Nie sú žiadne obmedzenia.

 

Nežiaduce účinky

 

V prípade precitlivenosti na jód môže sa objaviť podráždenie, ktoré je zriedkavé a prechodné.

 

Predávkovanie

 

Pri používaní prípravku podľa inštrukcií nemôže dôjsť k predávkovaniu.

 

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: antiseptíva, dezinficienciá (lokálne)

ATC kód: D08AG02

 

Farmakodynamické vlastnosti

 

Betadine® roztok je dezinficiens so širokým spektrom antimikrobiálnej aktivity vhodný na dezinfekciu kože a slizníc. Účinnou dezinfekčnou zložkou prípravku je aktívny jód (10mg/ml).

Antimikrobálne spektrum: baktericídny, fungicídny, selektívne virucídny a protozoicídny.

 

 

Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpcia prípravku cez neporušenú kožu je nedetegovateľná.

 

Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Toxikologická klasifikácia:

  • toxikologická trieda: „Prakticky netoxické“

  • trieda nebezpečnosti: „Prakticky bezpečný“

 

 

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

Zoznam pomocných látok

 

Glycerolum, nonoxinolum, acidum citricum anhydricum, natrii hydrogenophosphas, natrii hydroxidum, aqua purificata.

 

Inkompatibility

 

Pozrite 4.5.

 

Čas použiteľnosti

 

3 roky.

 

Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

 

Skladujte na chladnom a suchom mieste pri teplote 5-15oC. Chráňte pred svetlom.

 

Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

 

Vnútorný obal: plastová fľaša s objemom 30ml, 120 ml alebo 1000ml.

Vonkajší obal (iba 30 a 120ml balenie): papierová skladačka, písomná informácia pre používateľov.

 

Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

 

Pozrite bod 6.4.

 

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť, Maďarsko

 

Vyrobené v licencii: Mundipharma AG., Bazilej, Švajčiarsko

 

 

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

 

32/0389/92-S

 

 

DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

Dátum registrácie: 17.08.1992

 

 

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

 

Február 2008

Napíšte svoj názor

Betadine sol loc 1x120 ml

Betadine sol loc 1x120 ml

Betadine roztok - zelený. 120ml.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (29)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop