Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

NUROFEN pre deti 4% jahoda sus por 1x100ml/4,0g

57703

NUROFEN pre deti 100ml. Znižuje teplotu, zmieruje zápal rôzneho pôvodu a tlmí mierne až stredne silné bolesti.

Viac detailov

5,50 € s DPH

5,50 € bez DPH

Logo GP WebPay Logo: Akceptované typy platobných kariet

Liečivom je ibuprofenum (ibuprofen) 100 mg v 5 ml suspenzie
Pomocné látky sú acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej), natrii citras dihydricus (dihydrát citrónanu sodného), natrii chloridum (chlorid sodný), saccharinum natricum dihydricum (dihydrát sodnej soli sacharínu), domipheni bromidum (domiféniumbromid), polysorbatum 80 (polysorbát 80), maltitoli sirupus (maltitolový sirup), xanthani gummi (xantánová živica), aroma aurantii (pomarančová aróma), glycerolum (glycerol), aqua purificata (čistená voda)
Veľkosť balenia:
Liek sa dodáva v balení 50 ml, 100 ml alebo 150 ml suspenzie
Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.
1. ČO JE NUROFEN PRE DETI A NA ČO SA POUŽÍVA
NUROFEN pre deti obsahuje liečivo ibuprofen, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových antireumatík. Zabraňuje tvorbe látok zodpovedných za vznik bolesti a zápalu. Svojím pôsobením znižuje teplotu, zmieruje zápal rôzneho pôvodu a tlmí mierne až stredne silné bolesti.

NUROFEN pre deti sa užíva na zníženie teploty (vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní), ďalej sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov alebo uší, bolesti hrdla, bolesti spojené s podvrtnutím alebo pomliaždením.

2. SKÓR AKO POUŽIJETE LIEK NUROFEN PRE DETI

Nepodávajte liek NUROFEN pre deti dieťaťu:
- ak je precitlivené (alergické) na liečivo alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku lieku;
- ak sa u dieťaťa v súčasnosti alebo i v minulosti vyskytol žalúdkový alebo dvanástnikový vred alebo iné závažné ochorenie tráviacej sústavy;
- ak sa u dieťaťa v minulosti objavili alergické reakcie po užití ibuprofenu, kyseliny acetylsalicylovej (napr. lieky ACYLPYRIN, ASPIRIN) alebo iných protizápalových nesteroidových liečiv, prejavujúcich sa ako astma, nádcha alebo žihľavka;
- ak už užíva iné protizápalové lieky
- ak má závažné ochorenie srdca, pečene alebo obličiek.
Liek nepodávajte deťom mladším ako 3 mesiace.
Pokiaľ by liek užíval dospelý, platia pre neho rovnaké obmedzenia ako pre deti.
Liek nesmú užívať ženy v treťom trimestri tehotenstva.
Zvláštna opatrnosť pri používaní lieku NUROFEN pre deti je potrebná:
- ak dieťa má ochorenie imunitného systému (systémový lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza = ochorenie pojivových tkanív);
- ak má prieduškovú astmu, poruchu zrážavosti krvi, vysoký tlak krvi alebo ochorenie obličiek, pečene alebo srdca;
- ak má chronické zápalové ochorenie čriev;
- užíva pravidelne nejaké ďalšie lieky.
Ak Vaše dieťa má poruchu funkcie obličiek, pečene, srdcové ochorenie alebo užíva nejaké ďalšie lieky, ako napríklad diuretiká (lieky na odvodnenie), kortikosteroidy, antikoagulanciá (lieky proti zrážavosti), musíte sa o možnosti podávania lieku NUROFEN pre deti poradiť s lekárom!
Ak sa prejavia u dieťaťa bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte dieťaťu liek podávať a vyhľadajte lekára.
Liek podávajte čo najkratšiu dobu a v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov ochorenia.
Pokiaľ by liek užívali dospelí, platia pre nich rovnaké obmedzenia. U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať nežiaduce účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.
Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové antireumatiká), ktorú môže mať negatívny vplyv na plodnosť žien. Po prerušení užívania však tento vplyv zmizne.
Užívanie lieku NUROFEN pre deti s jedlom a nápojmi:
Liek sa užíva nezávisle od príjmu potravy. Pokiaľ sa vyskytnú tráviace problémy, odporúča sa užívať počas jedla.
Tehotenstvo
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.
Ženy v prvom a druhom trimestri tehotenstva nemajú užívať liek bez súhlasu lekára. V poslednom trimestri tehotenstva sa liek nesmie užívať vôbec.

Dojčenie
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.
Dojčiace ženy by nemali užívať liek bez súhlasu lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Ak liek užíva dospelý, nemá vplyv na jeho schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku NUROFEN pre deti:
Liek obsahuje maltitolový sirup. Pokiaľ Vám Váš lekár povedal, že Vaše dieťa neznáša niektoré náhradné sladidlá, musíte sa pred použitím lieku poradiť s lekárom.
Užívanie iných liekov:
Ak vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.
Lieky znižujúce zrážavosť krvi v kombinácii s ibuprofenom zvyšujú riziko krvácania. Kyselina acetylsalicylová a iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko výskytu nežiaducich účinkov ibuprofenu v oblasti zažívacieho traktu, vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu. Ibuprofen môže znižovať účinok močopudných liekov a liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku. Preto musí Vaše dieťa prijímať dostatočné množstvo tekutín.

Prosím informujte lekára alebo lekárnika, pokiaľ Vaše dieťa užíva dlhodobo akékoľvek lieky!
3. AKO SA LIEK NUROFEN PRE DETI UŽÍVA
Vždy používajte NUROFEN pre deti presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Liek podávajte v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas.

Pred použitím treba obsah fľaštičky poriadne zatrepať.
Liekovka má bezpečnostný uzáver, ktorý zabraňuje otvoreniu deťmi. Otvoríte ho tak, že uzáver stlačíte pevne smerom nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek. Po použití treba uzáver pevne zaskrutkovať.

Súčasťou každého balenia je dávkovacia trubička, pomocou ktorej možno presne odmerať dávku od 0,5 ml do 5 ml suspenzie po 0,5 ml.

Ako sa pracuje s dávkovacou trubičkou?

1. Zatlačte trubičku pevne do hrdla fľaštičky.
2. Obsah fľaštičky dobre zatrepte.
3. Na naplnenie dávkovacej trubičky otočte fľaštičku hore dnom a vyťahovaním piestu natiahnite do trubičky požadované množstvo suspenzie podľa značenia na trubičke.
4. Otočte fľaštičku opäť hrdlom nahor a vytiahnite trubičku z hrdla fľaštičky.
5. Koniec dávkovacej trubičky vložte do úst dieťaťa a jemným tlakom na piest vpravte suspenziu do úst dieťaťa.

Po použití opäť fľaštičku dobre uzatvorte. Dávkovaciu trubičku umyte teplou vodou a nechajte uschnúť. Uschovávajte dávkovaciu trubičku i fľaštičku s liekom mimo dosahu detí.

Dávkovanie pri horúčkovitých a bolestivých stavoch:

Odporúčaná denná dávka lieku je 20-30 mg/kg telesnej hmotnosti počas jedného dňa v oddelených dávkach.

Dávkovanie podľa veku dieťaťa:
3 - 12 mesiacov: 2,5 ml suspenzie 3x za 24 hodín
1 - 2 roky: 2,5 ml suspenzie 3 - 4x za 24 hodín
3 - 7 rokov: 5 ml suspenzie 3 - 4x za 24 hodín
8 - 12 rokov: 5 - 10 ml suspenzie 3 - 4x za 24 hodín

Celkovú dennú dávku rozdeľte do 3 až 4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť 6 hodín. Nepodávajte deťom do 3 mesiacov.

Dávkovanie pri horúčke, ktorá vznikla po očkovaní:
V prípade horúčky po očkovaní je možné podať 2,5 ml suspenzie. Pokiaľ horúčka neklesá, dávka 2,5 ml sa môže zopakovať po 6 hodinách.
Nepodávajte viac ako 2 x 2,5 ml suspenzie počas 24 hodín.
Ak teplota neklesne ani po druhej dávke, ďalšiu dávku nepodávajte a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

Ak máte dojem, že účinok lieku NUROFEN pre deti je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pokiaľ horúčka alebo bolesti pri liečbe liekom pretrvávajú viac ako 3 dni, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom. Pri podávaní lieku dojčatám sa s lekárom poraďte čo najskôr.

Ak ste dieťaťu podali viac lieku NUROFEN pre deti, ako ste mali:
Pokiaľ dôjde k predávkovaniu alebo náhodnému užitiu väčšieho množstva ako je odporučené množstvo lieku dieťaťom, vyhľadajte lekára.

Ak ste zabudli dieťaťu podať NUROFEN pre deti:
Nepodávajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku..

4. MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, NUROFEN pre deti môže mať vedľajšie účinky.

Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako bolesti brucha, pocit na vracanie, vracanie alebo hnačka.
Ďalej sa môžu objaviť alergické reakcie ako napr. žihľavka, svrbenie kože, zhoršenie príznakov prieduškovej astmy.
Pokiaľ sa u dieťaťa vyskytnú akékoľvek z týchto problémov alebo iné neobvyklé príznaky, prestaňte liek podávať a kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.
Pokiaľ sa vyskytnú závažnejšie príznaky ako obličkové problémy, náhly opuch tváre, pocit tiesne na hrudníku alebo dýchacie problémy, bolesti v nadbrušku alebo čierne sfarbená stolica, prerušte užívanie lieku a ihneď vyhľadajte lekára.
Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.
5. UCHOVÁVANIE LIEKU NUROFEN PRE DETI
Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Žiadne zvláštne podmienky uchovávania.
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.
Spotrebujte do 6 mesiacov po otvorení.

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

NUROFEN pre deti 4% jahoda sus por 1x100ml/4,0g

NUROFEN pre deti 4% jahoda sus por 1x100ml/4,0g

NUROFEN pre deti 100ml. Znižuje teplotu, zmieruje zápal rôzneho pôvodu a tlmí mierne až stredne silné bolesti.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (11)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop