Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Lioton gel 100 000  

Lioton gel 100 000 gel der 1x50 g

26007

Komplex varikóznych symptómov a s tým súvisiace komplikácie.

Viac detailov

8,75 € s DPH

7,29 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

 

1. NÁZOV LIEKU

 

Lioton gel 100 000

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

100 g dermálneho gélu obsahuje:

liečivo:

heparinum natricum 100 000 IU

pomocné látky pozri Časť 6.1

 

 

3. LIEKOVÁ FORMA

 

dermálny gél

 

 

KLINICKÉ ÚDAJE

 

4. 1. Terapeutické indikácie

 

povrchové ochorenia ciev ako sú:

 • varikózne syndrómy a pridružené komplikácie

 • flebotrombóza, tromboflebitída, povrchová periflebitída

 • varikózne vredy, postoperačná varikoflebitída, komplikácie po safenektómii

 • traumatické poškodenia, hematómy, lokálne edémy a infiltráty, subkutánne hematómy, traumatické poruchy svalovo-šlachových a puzdrovo-väzivových štruktúr.

 

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

 

Aplikuje sa perkutánne jeden až tri razy denne 3 - 10 cm gélu sa nanesie na postihnutú kožu a jemne sa votrie.

Lioton gel 100 000 by sa vzhľadom na limitované skúsenosti nemal aplikovať deťom.

 

4. 3. Kontraindikácie

 

Precitlivenosť na heparín alebo na niektorú z pomocných látok lieku.

 

 

 

 

 1. 4. Špeciálne upozornenia

 

Aplikáciu lieku Lioton gel 100 000 treba starostlivo zvážiť v prítomnosti hemoragických fenoménov.

Lioton gel 100 000 by sa nemal aplikovať počas krvácania, na otvorené rany a sliznice ani na infikované oblasti počas hnisania.

Lioton gel 100 000 sa nemá aplikovať pacientom so známou precitlivenosťou na parabény, pretože liek obsahuje metyl- a propyl p-hydroxybenzoát.

 

 

 1. 5. Liekové a iné interakcie

 

Aplikácia heparínu môže predĺžiť protrombínový čas u pacientov liečených perorálnymi antikoagulanciami.

 

 1. Používanie v gravidite a počas laktácie

 

Údaje o aplikácii lieku Lioton gel 100 000 v gravidite a počas laktácie nie sú dostupné.

 

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

 

Lioton gel 100 000 neovplyvňuje pozornosť, preto nemá žiadny vplyv na schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 1. Nežiaduce účinky

 

Alergické reakcie na heparín po aplikácii na kožu sú veľmi vzácne. Zriedkavo sa však môže objaviť reakcia precitlivenosti, ktorá sa prejavuje začervenaním a svrbením, príznaky zvyčajne vymiznú po prerušení aplikácie.

 

 1. Predávkovanie

 

Dosiaľ neboli popísané žiadne symptómy spojené s predávkovaním lieku Lioton gel 100 000. V prípade výskytu takéhoto fenoménu môže účinok heparínu antagonizovať síran protamínu.

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

 1. Farmakodynamické vlastnosti

 

Farmakoterapeutická skupina

Dermatologikum, venofarmakum

 

ATC: C05B A03 Antivarikózna terapia, heparin a heparinoidy pre lokálnu aplikáciu

 

Experimentálnymi farmakologickými štúdiami sa dokázalo, že Lioton gel 100 000 po perkutánnnej aplikácii má výrazné antiedémové, antigranulomatózne, protizápalové, antiexudatívne a antikoagulačné účinky.

 

 1. Farmakokinetické vlastnosti

 

Farmakokinetickými štúdiami na potkanoch sa dokázalo, že až do 24 hodín po aplikácii sa v plazme nachádza detekovateľná koncentrácia heparínu, maximálna koncentrácia sa v plazme dosiahne 8 hodín po aplikácii. Heparín sa vylučuje hlavne obličkami. Lokálna aplikácia lieku Lioton gel 100 000 nespôsobuje u ľudí žiadne zmeny v koagulačných parametroch.

 

 

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

 

Počas sledovania akútnej toxicity na myšiach sa dokázalo, že Lioton gel 100 000 má veľmi nízku toxicitu po s.c. a i.p alikácii (LD50 2000 mg /kg). Počas dlhodobej transkutánnej aplikácii sa dokázala dobrá lokálna a systémová znášanlivosť lieku.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

 1. Pomocné látky

 

carbomerum 940, ethanolum 95 %, methylparabenum, propylparabenum, aurantii amari floris etheroleum, lavandulae oleum, trolaminum, aqua purificata

 

 1. Inkompatibility

 

Doposiaľ nie sú známe chemické ani fyzikálne inkompatibility.

 

 1. Čas použiteľnosti

 

5 rokov

 

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote 15° -25 °C na suchom mieste.

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 1. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu

 

Vnútorný obal:

 

 

Vonkajší obal:

 

Písomná informácia

 

Veľkosť balenia:

hliníková tuba, vnútorná vrstva chránená lakom, uzáver z polyetylénu so závitom.

 

papierová skladačka

 

pre používateľa

 

 

30 g, 50 g, 100 g

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

A. MENARINI (Menarini Group)

Pharmaceutical Industries Group Ltd.

Via Sette Santi 3

Florencia, Taliansko

 

 

8. ČÍSLO ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

46/0010/97-S

 

 

 1. DÁTUM PRVÉHO VYDANIA RROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

14. 1. 1997

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

Október 2007

 

 

Napíšte svoj názor

Lioton gel 100 000 gel der 1x50 g

Lioton gel 100 000 gel der 1x50 g

Komplex varikóznych symptómov a s tým súvisiace komplikácie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (26)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop