Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Oscillococcinum granuly 6x1g  

OSCILLOCOCCINUM pil dds 6x1 g (tuba PP)

96704

Liečba chrípkových stavov.

Viac detailov

7,70 € s DPH

7,00 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

OSCILLOCOCCINUM

pilulky v jednodávkovom obale

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivá: 1 dávka (1 g) piluliek obsahuje:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K.....................0,01ml

Liehový extrakt z filtrovaného autolyzátu z pečene a srdca kačice Anas barbariae.

 

Pomocné látky: Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3.LIEKOVÁ FORMA

Pilulky v jednodávkovom obale.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku Oscillococcinum sa používa ako podporný homeopatický liek na liečbu chrípkových symptómov ako horúčka, prechladnutie a bolesti.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovacia schéma sa líši v závislosti od okamihu podávania:

V čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení: 1 dávka 1 krát týždenne počas zvýšeného výskytu ochorenia.

Pri prvých príznakoch chrípkového ochorenia : 1 dávka čo najskôr, prípadne zopakovať ešte 2-3 krát v šesť hodinovom intervale.

V rozvinutom štádiu chrípkového ochorenia : 1 dávka ráno a večer po dobu 1-3 dní.

Obsah celej 1 dávky (predstavuje 1 celá tubička piluliek) sa nechá voľne rozpustiť pod jazykom. U dojčiat je možné nechať dávku rozpustiť v malom množstve vody a podať v dojčenskej fľaši. Oscillococcinum sa podáva najlepšie nalačno s odstupom medzi jedlami alebo s určitým časovým odstupom od hlavných jedál, (1/4 hodiny pred jedlom, alebo 1 hodinu po jedle). Oscillococcinum je tým účinnejšie a nástup jeho účinku je tým rýchlejší, čím skôr je podané. Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien a dojčiat.

 

4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

 

4.4. Špeciálne upozornenia

Nie sú známe.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Žiadne upozornenia.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Žiadne.

4.8. Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

 

4.9. Predávkovanie

Žiadne riziko.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  • Farmakoterapeutické skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

 

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje neškodnosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom biologicky aktívnej látky.

 

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

Saccharosum (sacharóza) 85 %, lactosum monohydricum (monohydrát laktózy) 15 %

 

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

60 mesiacov.

 

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 25ºC.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, tiež veľkosť balenia

Polypropylénová tuba s polyetylénovým uzáverom, papierová škatuľka s obsahom 3, 6, 12, 18 alebo 30 dávok piluliek v jednodávkovom obale po 1g, písomná informácia pre používateľov.

 

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie sú špeciálne upozornenia.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 SAINTE FOY LES LYON

FRANCÚZSKO

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

93/0364/92-C/S

 

9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:

 

PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE DO:

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

December 2010

Napíšte svoj názor

OSCILLOCOCCINUM pil dds 6x1 g (tuba PP)

OSCILLOCOCCINUM pil dds 6x1 g (tuba PP)

Liečba chrípkových stavov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (13)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop