Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Coryzalia tbl 40  

Coryzalia tbl obd 40

97941

Symptomatická liečba ochorenia rinofaringu: akútne rinitídy.

Viac detailov

6,40 € s DPH

5,82 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

CORYZALIA

(obalené tablety)

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá: 1 obalená tableta (300 mg) obsahuje :

Allium cepa (Cibuľa kuchynská)3CH...…....……….....0,333 mg

Belladona (Ľulkovec zlomocný)3CH..…………...........0,333 mg

Sabadilla (Sabadilla lekárska)3CH ….........................0,333 mg

Kalium bichromicum (dvojchroman draselný)3CH......0,333 mg

Gelsemium (Jazmínovec vždyzelený)3CH…..............0,333 mg

Pulsatilla (Poniklec lúčny)3CH.....................……........0,333 mg

 

Liehový extrakt z cibule Allium cepa L., z celej rozkvitnutej rastliny Atropa belladonna L., sušených semien rastliny Schoenocaulon officinale A. Gray, chemickej zlúčeniny dvojchromanu draselného, koreňa rastliny Gelsemium sempervirens L., celej čerstvej rozkvitnutej rastliny Pulsatilla vulgaris Mill.

 

Pomocné látky: úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

3.LIEKOVÁ FORMA

Obalené tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku CORYZALIA pôsobí ako podporný prostriedok pri symptomatickej liečbe nádchy a ochorení nosohltana.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

 

Dospelí a deti:1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu od okamihu prvých prejavov choroby. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.

 

4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6. Gravidita a laktácia

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

CORYZALIA obalené tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Doteraz neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.

 

4.9. Predávkovanie

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené .

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

  • Farmakoterapeutické skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

- Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú

v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevzťahuje sa.

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú známe.

 

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

saccharosum, talcum, magnesii stearas, gummi arabicum, gelatina, cera carnauba, cera alba

 

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5. Druh obalu a obsahu balenia

40 obalených tabliet, PVC / Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte – Foy- lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 93/0156/98-S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 

 

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Marec 2009

 

 

Napíšte svoj názor

Coryzalia tbl obd 40

Coryzalia tbl obd 40

Symptomatická liečba ochorenia rinofaringu: akútne rinitídy.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (13)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop