Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Lekáreň Tabletka, Hlboká 10, Komárno

HOMEOGENE 9 oral tbl 60  

HOMEOGENE 9 tbl 60 (blis.PVC/Al)

17423

Tablety, tobolky.

Viac detailov

3,88 € s DPH

3,88 € bez DPH

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 

1. NÁZOV LIEKU

HOMEOGENE 9

tablety

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 

Liečivá : 1 tableta (200 mg) obsahuje:

Mercurius solubilis (Hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH 0,667 mg

Pulsatilla (Poniklec lúčny) 3CH 0,667 mg

Spongia tosta (Hubka mycia) 3CH 0,667 mg

Bryonia (Posed) 3CH 0,667 mg

Bromum (Bróm) 3CH 0,667 mg

Belladonna (Ľuľkovec zlomocný) 3CH 0,667 mg

Phytolacca decandra (Líčidlo americké) 3CH 0,667 mg

Arum triphyllum (Áron trojlistý) 3CH 0,667 mg

Arnica montana (Arnika horská) 3CH 0,667 mg

 

 

Liehový extrakt z celej čerstvej rozkvitnutej rastliny Pulsatilla vulgaris Mill. (Poniklec lúčny), vyžíhanej kostry živočíšnej huby Spongia officinalis L. (Hubka mycia), z koreňa rastliny Bryonia L. (Posed), z celej rozkvitnutej rastliny Atropa Belladonna L. (Ľuľkovec zlomocný), z celej rastliny Phytolacca decandra L. (Líčidlo americké), z výhonku rastliny Arisaema atrorubens Blume (Áron trojlistý),  z celej čerstvej rastliny Arnicamontana L. (Arnika horská), z Brómu, z Hahnemannovej rozpustnej ortuti

 

Pomocné látky: úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 

 

3.LIEKOVÁ FORMA

Tablety.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku HOMEOGENE 9 sa používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana.

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
 
Perorálne použitie.
 

Dospelí a deti: 1 tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu medzi jedlami. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deťom do 1 roka (dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.

 

4.3 Kontraindikácie

Nie sú známe.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

HOMEOGENE 9 tablety obsahujú 189 mg cukru. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako tri dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

 

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6 Gravidita a laktácia

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

 

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

HOMEOGENE 9 tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

 

4.9 Predávkovanie

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené .

 

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
  • Farmakoterapeutické skupina: homeopatikum

 

  • ATC kód: V03AX

 

  • Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevzťahuje sa.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú známe.

 

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1 Zoznam pomocných látok

saccharosum, talcum, magnesii stearas, acaciae gummi

 

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

60 tabliet, PVC / Al blister , papierová škatuľka , písomná informácia pre používateľov.

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

BOIRON

20, rue de la Libération

69110 Sainte – Foy- lès - Lyon

FRANCÚZSKO

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

93/0755/94-S

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2010

 

 

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napíšte svoj názor

HOMEOGENE 9 tbl 60 (blis.PVC/Al)

HOMEOGENE 9 tbl 60 (blis.PVC/Al)

Tablety, tobolky.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop