Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

HOMEOVOX (tbl obd 1x60 ks)  

HOMEOVOX tbl obd 60

97940

Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Kombinácia zložiek v homeopatickom lieku pôsobí pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana a strate hlasu.Viac detailov

5,20 € s DPH

4,73 € bez DPH

 


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

HOMEOVOX

Obalené tablety

 

 

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

 

Liečivá: 1 tableta (300 mg) obsahuje:

Aconitum napellus ………………….3 CH

Arum triphyllum ……………………..3 CH

Ferrum phosphoricum…….. ……....6 CH

Calendula officinalis……….. ……....6 CH

Spongia tosta………………………...6 CH

Atropa belladonna…………………...6 CH

Mercurius solubilis…………………...6 CH

Hepar sulfur…………………………..6 CH

Kalium bichromicum…………………6 CH

Populus candicans…………………..6 CH

Bryonia dioica………………………..3 CH

aa q.s.ad.1 mg

 

Liehový extrakt z celej čerstvej rozkvitnutej rastliny Aconitum napellus L., rastliny Arisaemaatrorubens Blume, chemickej zlúčeniny fosforečnan železnato-železitý, hornej nadzemnej rozkvitnutej časti rastliny Calendula officinalis L., vyžíhanej kostry živočíšnej huby Spongia officinalis L., celej rozkvitnutej rastliny Atropa belladonna L., Hahnemannovej rozpustnej ortuti, zo špeciálne spracovaného rovnakého diela sírneho kvetu a z vápna ustríc,chemickej zlúčeniny dvojchromanu draselného, sušeného pupeňa rastliny Populus candicans Ait., koreňa rastliny Bryonia dioica Jacq.

 

Pomocné látky: úplný zoznam pomocných látok , pozri časť 6.1

 

3.LIEKOVÁ FORMA

Obalené tablety. Biele ploché s kolmými hranami.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Kombinácia zložiek v homeopatickom lieku HOMEOVOX pôsobí pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana a strate hlasu.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liečebne: 2 obalené tablety nechať voľne rozpustiť v ústach alebo v malom množstve vody medzi jedlami každú hodinu. Liek vysadzujeme v závislosti od zlepšenia stavu.

Preventívne: 2 obalené tablety 5 x denne.

U detí predškolského veku užívať iba na odporúčanie lekára.

Dávkovanie je rovnaké pre všetky ostatné vekové skupiny vrátane tehotných žien.

 

4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

 

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

HOMEOVOX obalené tablety obsahujú 73,7 mg sacharózy, preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

HOMEOVOX obalené tablety obsahujú 87,1 mg laktózy, preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

 

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

 

4.6. Gravidita a laktácie

Bez rizika.

 

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Nie sú známe.

 

4.8. Nežiaduce účinky

Nie sú známe. V prípade výskytu nežiaducich alebo neočakávaných účinkov ich oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

4.9. Predávkovanie

Údaje nie sú známe.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
5.1 Farmakoynamické vlastnosti

- Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

- ATC kód: V03AX

- Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.

Farmakokinetické vlastnosti

Nie sú aplikovateľné pri orálnom použití .

 

Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť prípravku bola overená dlhodobým používaním v klinickej praxi.

 

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

6.1. Zoznam pomocných látok

Saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas, maydis amylum, talcum, acaciae gummi, gelatina, cera carnauba, cera alba.

 

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

 

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov

 

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od15 do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

6.5. Druh obalu a obsah balenia

PVC / Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov,

60 obalených tabliet.

 

6.6. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON

20, rue de la Libération

69 110 Sainte- Foy-les-Lyon

FRANCÚZSKO

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO :

93/0701/92-C/S

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2008

Napíšte svoj názor

HOMEOVOX tbl obd 60

HOMEOVOX tbl obd 60

Liek sa používa na základe poznatkov uvedených v Materia Medica Homeopatica. Kombinácia zložiek v homeopatickom lieku pôsobí pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana a strate hlasu.Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (30)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop