Erecept objednávka Lekáreň Tabletka

Kategórie

Navštívené produkty

Naše predajne

Naše predajne

Tabletka gyógyszertár, Hlboká 10, Komárno

Výrobcovia / značky

Nurofen Rapid 400mg 10kps  

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules cps mol 10x400 mg (bli. PVC/PVDc/Al nepriehľ.)

51237

Poskytuje úľavu od bolesti.

Viac detailov

3,90 € s DPH

3,55 € bez DPH

 

Písomná informácia pre používateľov

 

Informácia o použití, čítajte pozorne!

 

 

Prečítajte si, prosím, pozorne túto písomnú informáciu predtým, ako začnete tento liek užívať. Uschovajte si ju pre prípad, ak si ju ešte budete chcieť znova prečítať.

 

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo rady, kontaktujte svojho lekárnika alebo lekára.

 

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules

(ibuprofenum)

mäkké kapsuly

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Slough, Veľká Británia

 

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Nottingham, Veľká Británia

Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, Nemecko

 

Zloženie lieku:

Liečivo:

liečivo: ibuprofenum (ibuprofén) 400 mg v jednej kapsule.

 

Pomocné látky:

makrogól 600, hydroxid draselný 50 %, želatína, sorbitol, čistená voda, oxid titaničitý E 171, ponsó 4R E 124, lecitín, stredné nasýtené triacylglyceroly, biely atrament NSP-78-18022.

 

Farmakoterapeutická skupina:

nesteroidové antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum

 

Charakteristika (Ako NUROFEN Rapid 400 mg Capsules pôsobí?):

Liečivom lieku NUROFEN Rapid 400 mg Capsules je ibuprofén, ktorý patrí do skupiny tzv. nesteroidových protizápalových liekov. Tlmí bolesti, zmierňuje opuchy pri zápaloch a znižuje zvýšenú teplotu. Ibuprofén zabraňuje tvorbe niektorých látok (prostaglandínov), ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, zápalu a zvýšenej teploty.

 

Indikácie (Kedy sa NUROFEN Rapid 400 mg Capsules užíva?):

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules sa používa pri miernych až stredne silných bolestiach, ako sú bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti chrbtice, bolesti pri menštruácii, bolesti zubov, pri bolesti svalov a kĺbov, ktorá sprevádza chrípku, a pri poraneniach mäkkých tkanív, ako sú pomliaždeniny a vyvrtnutia.

 

Ďalej je vhodný na zmiernenie príznakov chrípky a nachladenia, ako sú bolesti hrdla, bolesť hlavy, horúčka a ako doplnková liečba horúčkovitých stavov pri iných ochoreniach.

 

V prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybovej sústavy sprevádzaných bolestivosťou, začervenaním, opuchom a stuhnutosťou kĺbov a pri neuralgii (bolesť pri zapálenom nerve) sa tento liek užíva len odporúčanie lekára.

 

Liek je určený pre dospelých a deti od 12 rokov.

 

Kontraindikácie (Kedy sa liek nemá užívať?):

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules neužívajte:

 • pri precitlivenosti na liečivo a pomocné látky;

 • ak ste mali v minulosti bronchospazmus (stav prejavujúci sa dušnosťou), astmu, nádchu alebo žihľavku spojenú s podaním kyseliny acetylsalicylovej alebo iného lieku proti bolesti zo skupiny nesteroidových protizápalových liekov;

 • ak máte alebo ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred alebo krvácanie do tráviacej sústavy;

 • ak ste v minulosti krvácali do tráviacej sústavy po liečbe akýmikoľvek liekom proti bolesti zo skupiny nesteroidových protizápalových liekov;

 • ak máte závažné ochorenie pečene, obličiek alebo srdca;

 • ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva;

 • ak máte menej ako 12 rokov.

 

Liek podávajte čo najkratšiu dobu v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov.

 

U starších pacientov sa môžu častejšie vyskytovať nežiaduce účinky a ich následky môžu byť závažnejšie.

 

Ak sa prejavia bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekára.

 

Opatrnosť je potrebná u pacientov s vysokým krvným tlakom a/alebo srdcovým zlyhaním, lebo liečba liekom NUROFEN Rapid 400 mg Capsules môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.

 

Upozornenia (Kedy môžete užívať NUROFEN Rapid 400 mg Capsules len po porade s lekárom ?):

O vhodnosti užívania lieku sa vždy poraďte s lekárom, ak:

 • máte prieduškovú astmu alebo trpíte alergiou;

 • máte poruchu krvotvorby alebo poruchou zrážania krvi;

 • máte poruchu funkcie pečene alebo obličiek;

 • máte srdcové ochorenie (vysoký krvný tlak, srdcovú nedostatočnosť);

 • máte ochorenie imunitného systému (lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza);

 • ste v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva;

 • máte poruchu tráviacej sústavy alebo chronické zápalové ochorenie čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba);

 • užívate pravidelne niektoré ďalšie lieky, predovšetkým perorálne podávané kortikosteroidy, protidoštičkové a antikoagulačné lieky (lieky znižujúce krvnú zrážavosť), diuretiká (lieky na odvodnenie) alebo niektoré psychofarmaká (lieky na duševné poruchy), musíte sa o vhodnosti užívania lieku NUROFEN Rapid 400 mg Capsules poradiť s lekárom.

 

Lieky, ako je NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe.

 

Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní.

 

Ak máteproblémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o Vašej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Užívanie lieku NUROFEN Rapid 400 mg Capsules s jedlom a nápojmi:

Kapsuly sa môžu užívať nezávisle od príjmu potravy. Užívaním počas jedla zlepšíte znášanlivosť lieku, a tak znížite pravdepodobnosť tráviacich problémov.

 

Tehotenstvo a dojčenie:

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

 

V prvej a druhej tretine tehotenstva môžete užívať NUROFEN Rapid 400 mg Capsules len na výslovné odporúčanie lekára.

 

Liek nesmú užívať ženy v tretej tretine tehotenstva.

 

Ženy, ktoré plánujú otehotnieť, sa musia o možnosti užívania lieku taktiež poradiť s lekárom. Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové protizápalové lieky), ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.

 

Pri krátkodobom užívaní odporúčanej dávky lieku nie je potrebné prerušiť dojčenie.

 

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku NUROFEN Rapid 400 mg Capsules:

Liek obsahuje azofarbivo rubor ponsó, ktoré môže spôsobiť alergickú reakciu vrátane astmatického záchvatu. Alergická reakcia je častejšia u pacientov so známou precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú.

 

Liek obsahuje sorbitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktuje ho pred užitím tohto lieku.

 

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje:

V prípade jednorazového alebo krátkodobého užívania nie je známe.

 

Interakcie (Môže sa liek užívať s ďalšími liekmi?):

Pri súbežnom užívaní lieku NUROFEN Rapid 400 mg Capsules a niektorých iných liekov môže dôjsť navzájom k ovplyvneniu ich účinkov:

 • kyselina acetylsalicylová a iné lieky proti bolesti zo skupiny nesteroidových protizápalových liekova glukokortikoidy môžu zvyšovať riziko nežiaducich účinkov v oblasti zažívacieho traktu vrátane krvácania a vzniku žalúdkového vredu;

 • pri súbežnom užívaní lítia (liek na liečbu niektorých duševných chorôb) a metotrexátu (liek na liečbu niektorých nádorových ochorení) môže dôjsť k zvýšeniu hladiny týchto látok v plazme, a tým k zvýšeniu ich nežiaducich účinkov;

 • lieky na zníženie zrážavosti krvi (antikoagulanciá – napr. warfarín) zvyšujú riziko krvácania;

 • lieky znižujúce činnosť krvných doštičiek a antidepresíva (inhibítory spätného vychytávania serotonínu) zvyšujú riziko krvácania z tráviacej sústavy;

 • ibuprofén môže znižovať účinok niektorých liekov používaných na liečbu vysokého krvného tlaku a diuretík (močopudných liekov);

 • súbežné užívanie zidovudínu môže zvýšiť riziko predĺženého krvácania;

 • probenecid a sulfapyrazón môžu mať pri súbežnom užívaní s ibuprofénom nižší účinok.

 

Čomu by ste sa mali vyhnúť, ak budete užívať tento liek:

Niektoré lieky s antikoagulačným účinkom (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová / aspirín, warfarín, tiklopidín), niektoré lieky proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom. Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.

 

Dávkovanie (Ako sa NUROFEN Rapid 400 mg Capsules užíva?):

Na dosiahnutie požadovaného účinku treba NUROFEN Rapid 400 mg Capsules užívať podľa nasledovných pokynov.

 

Dospelí a deti od 12 rokov:

Počiatočná dávka je 1 kapsula, ktorá sa zapíja vodou, ďalej sa v prípade potreby užíva 1 kapsula s odstupom najmenej 4 hodiny. Počas 24 hodín sa nesmú užiť viac ako 3 kapsuly.

 

Užívajte čo najnižšie možné dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je nutné na potlačenie príznakov ochorenia. Tým znížite pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov.

 

Starší pacienti:

Nie je potrebné upravovať dávkovanie.

 

Kapsuly prehĺtajte celé, nerozhryzené a zapite malým množstvom vody alebo nealkoholickým nápojom. Ak sa počas liečby objavia zažívacie problémy, užívajte liek spolu s jedlom.

 

Čo treba robiť v prípade predávkovania:

Príznaky predávkovania sú bolesti hlavy, pocity závratu, zmätenosť až bezvedomie, bolesti brucha, nevoľnosť a dávenie, ospalosť, nepokoj, očné tiky, rozmazané videnie a pískanie v ušiach. Zriedkavo môže dôjsť k zníženiu krvného tlaku. Zriedkavo sa môže vyskytnúť metabolická acidóza a zlyhanie obličiek.

 

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.

 

Ak ste zabudli užiť NUROFEN Rapid 400 mg Capsules:

Nezdvojnásobujte nasledujúcu dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

 

Nežiaduce účinky (Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť počas liečby?):

Podobne ako všetky lieky, môže mať aj NUROFEN Rapid 400 mg Capsules nežiaduce účinky, ktoré sa ale nemusia vyskytnúť u každého. U starších ľudí je pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov vyššia.

 

Liek sa obvykle dobre znáša, napriek tomu sa počas liečby môžu vyskytnúť zažívacie problémy ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, poruchy trávenia, hnačka, zápcha, ďalej alergické reakcie (žihľavka, svrbenie), zriedkavo sa môžu objaviť závraty, rozmazané videnie, opuchy tváre, bolesti hlavy, nadúvanie.

 

V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte liek užívať a poraďte sa so svojím lekárom.

 

Lieky, ako je NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

 

Čo treba robiť v prípade, že problémy neustupujú:

Pokiaľ bolesti alebo teplota počas liečby liekom NUROFEN Rapid 400 mg Capsules neustúpia a pretrvávajú dlhšie ako 3 - 5 dní, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.

 

Neprekračujte dĺžku liečby 7 dní.

 

Pokiaľ podávate NUROFEN Rapid 400 mg Capsules dieťaťu nad 12 rokov a problémy neustupujú, vyhľadajte lekára už po 3 dňoch.

Varovanie:

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

 

Uchovávanie:

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

 

Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

Balenie:

10, 12, 20, 24 kapsúl

 

Dátum poslednej revízie textu:

Jún 2012

Napíšte svoj názor

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules cps mol 10x400 mg (bli. PVC/PVDc/Al nepriehľ.)

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules cps mol 10x400 mg (bli. PVC/PVDc/Al nepriehľ.)

Poskytuje úľavu od bolesti.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (29)

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop